Ansioturvan porrastamisen kannatus kasvaa
Kuva: Getty Images

Gallup: Yli puolet työttömyysturvan porrastamisen kannalla

Työelämägallup kertoo, että yhä useampi työssä käyvä suomalainen kannattaa sosiaaliturvan kannustavuuden lisäämistä.

Petteri Orpon (kok) johtaman hallituksen ohjelmaan on kirjattu tavoite työttömyysturvan porrastamisesta.

Käytännössä porrastaminen laskisi ansiopäivärahan tasoa sitä mukaa, kun työttömyys jatkuu. Hallituksen tavoitteena on kannustaa ihmisiä etsimään uutta työtä nykyistä nopeammin.

Suomen Yrittäjät on selvittänyt työelämässä olevien suomalaisten mielipiteitä työttömyysturvan porrastamisesta. Työelämägallupin mukaan 56 prosenttia työläisistä kannattaa ajatusta työttömyysturvan porrastamisesta siten, että se kannustaisi nykyistä enemmän ottamaan vastaan työtä. Vastaajista 27 prosenttia on päinvastaista mieltä. Selvä enemmistö gallupiin vastanneista kannattaa sosiaaliturvan kannustavuuden vahvistamista.

– Työelämässä olevat suomalaiset kannattavat työttömyys- ja sosiaaliturvan kannustavuuden lisäämistä. Tämä on viesti siitä, että hallitus on oikealla tiellä uudistaessaan molempia, Yrittäjien toimitusjohtaja Mikael Pentikäinen sanoo. 

Vahva kannatus sosiaaliturvan kannustavuudelle

Hallitusohjelman mukaan ansiopäiväraha laskisi 80 prosentin tasolle kahdeksan työttömyysviikon jälkeen ja 75 prosentin tasolle 34 työttömyysviikon jälkeen. Ansiopäivärahan suuruuteen vaikuttaa alkuperäisen ansiopäivärahan määrä ja se, kuinka pitkään työttömyys kestää. Työttömyysturvan porrastamisella tavoitellaan merkittäviä säästöjä.

Työelämägallupin perusteella ainoastaan SAK:ssa ja sen liitoissa sekä vasemmistopuolueissa on enemmän ansioturvan porrastuksen vastustajia kuin kannattajia.

Sosiaaliturvan kannustavuudella on gallupin tulosten perusteella vahva kannatus. Vastaajista 66 prosenttia kannattaa sosiaaliturvan uudistamista niin, että se kannustaisi nykyistä enemmän työn vastaanottoon.

Yleisen ansioturvan kannatus nousussa

Suomen Yrittäjät on esittänyt pitkään, että jokaisen ansioturvaa rahoittavan suomalaisen pitäisi päästä sen piiriin. Yleinen ansioturva toisi työläisille ansiosidonnaisen työttömyysturvan riippumatta siitä, onko kansalainen työttömyyskassan jäsen vai ei. 

Yleisen ansioturvan kannatus on lievästi kasvanut ja vastustus vähentynyt. Nyt sitä kannattaa 44 prosenttia työelämässä olevista suomalaisista.

– Työelämässä olevat kokevat laajalti, että ansioturva kuuluu kaikille sitä rahoittaville. Siksi on tärkeää, että hallitus edistää määrätietoisesti ja viivyttelemättä hallitusohjelmaan kirjattua yleisen ansioturvan selvittämistä, jotta puoliväliriihessä voidaan tehdä päätöksiä, Pentikäinen sanoo.

– On merkille pantavaa, että kaikissa ammattiryhmissä ja myös ammattiliittojen jäsenten parissa yleinen ansioturva on suositumpi kuin nykymalli, jossa ansioturvaa saa vain työttömyyskassan jäsen.

Työelämägallupiin 1 054 vastannutta ovat työelämässä toimivia työntekijöitä, toimihenkilöitä, johtavassa asemassa olevia, yrittäjiä ja työttömiä. 

Kysely toteutettiin ajalla 13.–25.9.2023. Tulosten virhemarginaali on 3,1 prosenttiyksikköä suuntaansa.

Vinkkaa meille juttuaihe!

  • Kerro siis meille, mitä yrittäjän elämässä tapahtuu.
Pauli Reinikainen