6.6.2017 klo 11:33
Uutinen

Googlen maajohtaja: ”Pk-yritysten olemassaolo asiakkaille uhattuna”

Pk-yritysten digikyvykkyyttä kartoittaneen selvityksen mukaan vain 12 prosenttia yrityksistä pitää digitaalista toimintaympäristöä oleellisena osana omaa liiketoimintaansa.

Googlen, Vainu.io Software Oy:n ja Suomen Yrittäjien selvitys kartoitti suomalaisten pk-yritysten kotisivujen toiminnallisuuksia ja online-markkinointiviestintäponnisteluja. Se jaotteli pk-yritykset neljään luokkaan: digi-pudonneet, digi-eksyneet, digi-mainostajat ja digi-voittajat. Alimpaan luokkaan kuuluu 35 prosenttia pk-yrityksistä, eli heillä ei ole ollenkaan verkkoläsnäoloa – ei edes Facebook-sivua.

Digi-eksyneillä on staattinen verkkosivu, mutta he eivät tavoittele asiakkaita aktiivisesti verkossa. Tähän ryhmään kuuluu 79 prosenttia pk-yrityksistä. Digi-mainostajia, eli sellaisia yrityksiä, jotka tavoittelevat uusia ja nykyisiä asiakkaita aktiivisesti verkkoympäristössä, on vain 14 prosenttia pk-kentästä.

Digi-voittajat pitävät digitaalista toimintaympäristöä oleellisena osana liiketoimintaansa. Heitä on 19 prosenttia niistä pk-yrityksistä, joilla on tunnistetut verkkosivut.

– On silmiinpistävää huomata, että vuoden 2015 Pk-yritysbarometrin mukaan pk-yrityksistä vain kahdeksan prosenttia oli vahvasti digisuuntautuneita. Nyt heitä on 12 prosenttia, Googlen maajohtaja Antti Järvinen painottaa.

Nyt tehdyn tuoreen selvityksen mukaan digisuuntautuneiden yritysten määrä on noussut siis 12 prosenttiin. Pk-yritysbarometri on SY:n TEM:n ja Finnveran kahdesti vuodessa julkaisema tutkimus.

Kun yritystä ei löydy verkosta…

Järvisen mukaan Google haluaa olla muiden toimijoiden kanssa edistämässä pk-yritysten elinvoimaisuutta digitaalisessa toimintaympäristössä.

– Esimerkiksi suomalaisen verkkokaupan trafiikista 16 prosenttia tulee ulkomailta, Ruotsissa määrä on moninkertainen, Järvinen nostaa esille.

– Datan perusteella suomalaisten pk-yritysten olemassaolo asiakkaille on uhattuna, hän sanoo.

Sen sijaan suomalaisilla kuluttajilla on ns. korkea e-intensiteetti ja esimerkiksi yli puolet Suomessa päivittäin tehtävistä reilusta 30 miljoonasta Google-hausta tehdään mobiililaitteilla. Puolet lähialueen palveluja älypuhelimella googlaavista kuluttajista myös vierailee haun jälkeen lähialueensa myymälässä tai toimipisteessä seuraavan vuorokauden aikana.

Digisuuntautuneet kasvavat muita nopeammin

Suomen yrittäjien toimitusjohtaja Mikael Pentikäinen korostaa, että digitalisaatio vahvistaa pk-yritysten kasvua.

– Tämä on kansakunnan kohtalonkysymys. Meidän pitää saada digi-pudonneiden joukosta mahdollisimman moni selvityksen 2. tai 3. luokkaan ja tietysti mahdollisimman moni voittajien ryhmään.

Viimesyksyisen Elisa Oyj:n ja Suomen Yrittäjien tutkimuksen mukaan yrityksen kasvutavoitteen jälkeen seuraavaksi tärkein yrityksen digitalisoinnin astetta selittävä tekijä on yrittäjän oma suhtautuminen ja kiinnostus digitaalisuutta kohtaan.

Näin catering-firma astui digi-voittajien joukkoon

Willitomaatti Cateringin yrittäjä Jussi Peisan yrityksellä on mobiilioptimoidut sivut ja käytössä on muun muassa Google Adwords-hakusanamainonta.

– Adwords on ollut yritykselle tosi hyvä. Olemme käyttäneet sitä ympärivuotisesti vuodesta 2012 lähtien.

Yrityksen myyntiassistentti Rosa Repo kertoo heidän hoitavan itse Adwords-kampanjat, siihen ei oolla tarvittu ulkopuolista kumppania. Googlen Antti Järvisen mukaan kolme neljästä heidän suomalaisista asiakkaistaan hoitaa Google Adwordsin käytön itse.

Willitomaatti Catering on vuodesta 2014 ollut mukana Googlen Growth Engine Ambassador -projektissa. Sen kautta he ovat saaneet verkkokoulutuksia digikyvykkyyden kehittämisessä. Yritys työllistää kaksi vakituista ja sesongin mukaan eri määrän osa-aikaisia, nyt kesäsesonkina noin 15 osa-aikaista työntekijää.

Pk-yrittäjä voi ottaa käyttöönsä lukuisia maksuttomia työkaluja. Googlen Test my site -palvelussa voi testata kotisivujensa toimivuuden ja tilata maksuttoman raportin.

Nyt tehty selvitys perustuu Vainun tietokantaan, ja otoksena on vajaa 68 000 pk-yritystä.

Riikka Koskenranta

riikka.koskenranta@yrittajat.fi