11.10.2018 klo 14:26
Uutinen

Haapajärvi palkittiin aktiivisimpana kaupunkina

Keski-Pohjanmaan Yrittäjien perinteinen vaikuttajatapaaminen järjestettiin Reisjärvellä to 11.10.2018. Tilaisuuteen osallistui kunta- ja maakuntapäättäjiä, valtuutettuja ja yrittäjiä.

K-P:n Yrittäjien puheenjohtaja Kimmo Hanhisalo korosti, että työmarkkinoita on uudistettava ja työnlainsäädäntöä saatava joustavammaksi – Tuoreessa Hyvä työnantaja -selvityksestä selviää että, työnantajien ja työntekijöiden välit ovat avoimia, toteaa Hanhisalo.

Puheenjohtaja Hanhisalo ehdotti yhteisen vapaamuotoisen neuvottelukunnan perustamista Pohjois-Pohjanmaan, Keski-Pohjanmaan ja Pohjanmaan maakuntaliittojen sekä yrittäjien kesken. Esitys sai kannatusta kuntapäättäjiltä.

Reisjärven kunnanjohtaja Raija Potila kertoi kunnan elinvoimaisuudesta. Työvoimapula näkyy myös Reisjärvellä, työllistymisprosentin ollessa 68,6 %. Uusia yrityksiä on viime vuonna perustettu 14 kpl, tänä vuonna jo 11kpl. Kunnan uutta strategiaa on tehty yhdessä yrittäjien ja kuntalaisten kanssa.

Pohjois-Pohjanmaan liiton maakuntajohtaja Pauli Harju nosti esille tulevan rakennerahastokauden muutokset. – Vaarana on, että yritystukien volyymi pienentyy huomattavasti tai jopa puolittuu, toteaa Harju. Nyt tarvitaan yhteistä tahtotilaa, jotta yritystukia voidaan myöntää tulevina vuosina myös harvaan asutuille alueille.

Tilaisuudessa julkistettiin myös Keski-Pohjanmaan Yrittäjien alueen oma elinkeinopoliittinen mittaristokysely, jonka tarkoituksena oli selvittää alueen yrittäjien käsityksiä elinkeinopolitiikasta sekä kuntien ja yrittäjien yhteistyöstä. Tutkimuksen tiedonkeruu toteutettiin syys-lokakuun vaihteessa yli 3000 yrittäjälle.

Kyselyyn vastasi yhteensä 91 Keski-Pohjanmaan Yrittäjien alueella toimivaa yrittäjää.

Vastausten perusteella tilaisuudessa palkittiin myös aktiivisin kunta/kaupunki, joka kokonaisvastausten keskiarvon perusteella oli Haapajärvi.

Kunnan päätöksentekoon enemmän yrityslähtöisyyttä

Kyselyn mukaan yrittäjät ovat tyytyväisiä kotikuntansa toimintaan. Kuntien päätöksentekoon kaivattaisiin kuitenkin lisää yrityslähtöisyyttä. Parhaat yrittäjäkunnat löytyvät Haapajärveltä, Kalajoelta ja Kokkolasta.

Kyselyyn vastanneista 73 % oli sitä mieltä että, kunnan tärkein elinkeinopolitiikan osa-alue on päätöksenteon yrityslähtöisyys. Toiseksi tärkeimmäksi 51% koettiin kunnan elinkeinotoimen, elinkeino- tai kehitysyhtiön toiminta.

Eniten puutteita koettiin olevan kunnan viestinnän ja tiedottamisen saralla. Parhaan kouluarvosanan 7,6 kyselyssä saa Kalajoki. Vastaajat näkivät Kalajoen tiedottamisen olleen suhteellisen hyvällä mallilla. Tiedottaminen pitää sisällään niin kunnan tiedottamisen tavoitteista, suunnitelmista kuin myös päätöksistä. Kalajoen kaupunkia markkinoidaan vetovoimaisena yritys- ja asuinpaikkana.

Kunnan hankintoihin oltiin tyytyväisimpiä Haapajärvellä. Kunta toteuttaa julkiset hankinnat huomioiden paikalliset pk-yritysten osallistumismahdollisuudet, esim. jakamalla hankinnat pienempiin kokonaisuuksiin. Kouluarvosana Haapajärvellä oli hankintaosa-alueelle 7,5. Haapajärven kaupunki tiedottaa ennakoivasti tulevista hankinnoista.

Tämä on loistava asia, toteaa Keski-Pohjanmaan Yrittäjien toimitusjohtaja Mervi Järkkälä. Verkostoitumalla ja yhteistarjouksilla pienet yritykset pääsevät helpommin mukaan kuntien/kaupunkien hankintakilpailuihin.

Kyselyn mukaan Kokkolassa yrittäjät ovat pääsääntöisesti tyytyväisiä elinkeino- tai kehitysyhtiön toimintaan kouluarvosanalla 6,9. Yrittäjien mielestä kehitysyhtiö tukee yritysten toiminnan kehittämistä sekä toteuttaa tehokkaasti kaupungin elinkeinopoliittisia tavoitteita.

Keski-Pohjanmaan Yrittäjien toimialueella toimivien yrittäjien mielestä elinkeino- ja kehitysyhtiöiden tarjoamista palveluista aloittavan ja toimivan yrittäjän palvelut koetaan tärkeimmiksi.

Kuntien elinkeino- tai kehitysyhtiöiden olemassaolo luo turvaa paikallisille yrittäjille, toteaa Järkkälä. Elinkeino- ja yritysneuvojat ovat monesti mukana yrityksen koko elinkaaren ajan, aina perustamisesta lopettamiseen tai yrityksen myyntiin.

Yrittäjien mielestä omistajanvaihdokset koetaan vähemmän tärkeinä. Vain 9 % vastanneista pitää palvelua tärkeänä.

Tämä on huolestuttava tieto, koska yrittäjien eläköitymisiä on tulossa lähivuosina paljon, toteaa Järkkälä. Yrittäjien tulisi muistaa että mikäli jatkaja yritykselle ei löydy omasta perheestä, on myös hyvä vaihtoehto myydä yritys ulkopuoliselle tai esim. omille työntekijöille.

Lisätietoja:

KESKI-POHJANMAAN YRITTÄJÄT
Mervi Järkkälä, toimitusjohtaja 0500 561 145

Keski-Pohjanmaan Yrittäjät ry on alueensa suurin elinkeinoelämän järjestö. Jäsenyrittäjiä on 2 500 kaikilta toimialoilta ja toimintaa 22:n paikkakuntakohtaisen yrittäjäyhdistyksen voimin. Yrittäjäjärjestön päätehtävä on hoitaa yrittäjien edunvalvontaa sekä tarjoamme jäsenille laadukkaiden neuvontapalveluiden, rahanarvoisten jäsenetujen lisäksi koulutus- ja verkostoitumistapahtumia.

Tutustu raporttiin tästä:

PDF iconelpo-kysely_syksy_2018.pdf