16.5.2023 klo 10:56
Uutinen

Haku päällä: Pohjois-Karjalan Yrittäjien KIILA-kuntoutuskurssi

KIILA-kuntoutus (88374) on ammatillista kuntoutusta, jonka tavoitteena on kohentaa terveyttäsi ja tukea työkykyäsi ja siten edistää mahdollisuuksiasi jatkaa työssäsi.

Kenelle?

Voit hakea KIILA-kuntoutukseen, jos olet Pohjois-Karjalan Yrittäjä ja

• Sairauden oireet vaikeuttavat työskentelyäsi ja arkeasi
• Kuntoutustarpeesi on asianmukaisesti todettu terveydenhuollossa
• Haluat tukea työssä jaksamiseen
• Olet motivoitunut tekemään muutoksia arjessasi paremman hyvinvoinnin eteen.

Hakeminen

  1. Ota yhteys terveydenhuoltoon, jossa arvioidaan kuntoutuksen soveltuvuus ja tarve sekä kirjoitetaan
    B-lausunto.
  2. Täytä Kelan lomake KU 101. Lomakkeet: www.kela.fi/lomakkeet
  3. Kirjaa hakemukseen kurssinumero: 88374
  4. Toimita hakemus liitteineen: Kela, PL 10, 00056 KELA

    Paikat ovat jo avoinna, ja ne täytetään hakujärjestyksessä, soveltuvuus huomioiden. Kuntoutus on Kelan järjestämää ja osallistujille maksutonta. Kuntoutukseen kuuluu majoitus 2hh täysihoidolla. 1hh huone lisämaksusta. Kelasta voi saada kuntoutusrahaa ansionmenetyksestä sekä korvauksia matkakuluista.

Sisältö

KIILA-kuntoutus muodostuu ryhmäjaksoista ja yksilöllisestä valmennuksesta, joissa huomioidaan kurssilaisten työ- ja elämäntilanne. Ammatillisten asioiden ja terveyteen liittyvien sisältöjen avulla tuetaan kunkin ryhmäläisen omien tavoitteiden toteutumista.

Toteutuksesta vastaa moniammatillinen työryhmä: Työelämän asiantuntija, lääkäri, fysioterapeutti, psykologi,
terveydenhoitaja, sosionomi, työfysioterapeutti ja toimintaterapeutti.

Kuntoutuksessa

• Etsitään toimivia ratkaisuja ja käytäntöjä työhösi
• Tunnistetaan keinoja kuormituksen vähentämiseksi ja vahvistetaan
palautumistaitoja
• Vahvistetaan motivaatiota hyvinvoinnista huolehtimiseen

Lisätiedot

• Työelämän asiantuntija, kurssivastaava Maarit Tervonen maarit.tervonen@kruunupuisto.fi
www.kela.fi > Kuntoutus > Ammatillinen kuntoutus > KIILA