Hallitus kaavailee koronan rajoitussääntelyn jatkamista, Yrittäjiltä tiukka vastaus: ”Vaikutukset voivat olla yhtä haitallisia kuin itse rajoitukset”

Yrittäjien mukaan rajoitussääntelyn voimassaoloa ei pidä jatkaa enää ”varmuuden vuoksi”.

Hallitus esittää koronapandemian leviämisen estämiseksi säädettyjen tartuntatautilain säännösten osittaista jatkamista. Mukana on ehdotuksia, jotka eivät Suomen Yrittäjien mielestä ole enää perusteltuja nykytilanteessa. Hallitus ehdottaa muun muassa, että kunta tai aluehallintovirasto voisi jatkossa antaa päätöksen ravintolatoiminnan rajoittamisesta ja viime kädessä sulkea yrityksen tilat määräajaksi. Lain on tarkoitus tulla voimaan kuluvan vuoden heinäkuun alusta alkaen.

Yrittäjien mukaan väliaikaisten rajoitussäännösten voimassaolon jatkaminen aiheuttaa epävarmuutta yrityksissä, vaikka rajoituksia ei enää otettaisi käyttöön.

– Poislukien yleiset hygieniavelvoitteet, muun rajoitussääntelyn voimassaoloa ei tule jatkaa 30.6 jälkeen. Jos sääntelyä jatketaan, tilojen sulkumahdollisuus pitää poistaa esityksestä, Suomen Yrittäjien työmarkkina-asioista vastaava johtaja Janne Makkula sanoo.

”Painavia syitä ei ole käsillä”

Sääntelyn voimassaolon aiheuttaman epävarmuuden pelätään lykkäävän suunniteltuja investointeja ja uusien työntekijöiden palkkaamista.

– Tartuntatautilain väliaikaisen sääntelyn jatkolle pitäisi olla hyvin painavat syyt, joita ei ole nyt käsillä. Vaikka hallitus on tehnyt sääntelyyn joitakin muutoksia, esitys on vaikutuksiltaan yrityksille yhtä haitallinen kuin nykyisinkin voimassa oleva rajoitussääntely, Makkula sanoo.

Erityisen ongelmallisena hän pitää hallituksen esitysluonnoksessa mainittuja lisävaltuuksia yritysten asiakastilojen osallistujamäärien rajoittamiseksi. Näitä rajoituksia yrittäjä ei jatkossa voisi välttää tilajärjestelyillä. Säännöksen alaisuuteen kuuluisi erilaisia tiloja, mutta siitä huolimatta niihin voisi kohdistaa yhtäläisiä rajoituksia.

– On epäselvää, miten alueelliset viranomaiset tekisivät uuden säännöksen mukaiset asiakastilojen asiakasmäärärajoituksia koskevat päätökset. Epäselvä säännös voisi johtaa toisistaan poikkeavaan soveltamiseen. Tämän vuoksi rajoitusmahdollisuus on poistettava esityksestä, Makkula sanoo.

”Aikaisempaa tuhoisampaa yrityksille”

Muualla Euroopassa ollaan luopumassa koronaviruksen yleisvaarallisen tartuntataudin luokittelusta. Tämän takia Yrittäjien mukaan olisi erikoista, jos Suomessa jatketaan rajoitussääntelyä vuoden loppuun.

Jos hallitus ei muuta esitystään, Yrittäjät vaatii hallitusta varmistamaan rajoituksista aiheutuvien haittojen kompensoimisen yrityksille. Nykyisen lainsäädännön mukaan mahdollisten loppuvuoden rajoitusten kompensointi ei olisi enää mahdollista.

– Näin ollen väliaikaisten rajoitussäännösten jatkaminen olisi aikaisempaa tuhoisampaa yrityksille. Mahdollisten tulevien rajoitusten riskinä on, että elinkelpoisten yritysten ja niiden työpaikkojen menettämisen lisäksi menetettäisiin myös tähän mennessä käytetyt yritysten koronatuet.

Makkula haluaisi hallitukselta vastauksen siihen, koska rajoitussääntelystä ollaan valmiita luopumaan Suomessa.

– Väliaikaisesta rajoituslainsäädännöstä ei voi tulla uusi normi, eikä väliaikaisia säännöksiä voida jatkaa vain varmuuden vuoksi, sillä ne puuttuvat merkittävällä tavalla perustuslaissa turvattuun elinkeinovapauteen. Yritykset tarvitsevat toimintaympäristönsä vakauttamista pitkittyneen pandemian jälkeen.

Tartuntatautilain uudistus käyntiin

Yrittäjien mukaan rajoitusten tulisi jatkossa perustua pysyvään lainsäädäntöön. Väliaikaisen sääntelyn jatkamisen sijasta järjestö ehdottaa tartuntatautilain uudistamisen käynnistämistä. Siinä olisi tärkeä hyödyntää koronapandemian väliaikaisesta sääntelystä saatuja kokemuksia.

– Lisäksi panostuksia tulisi kohdistaa terveydenhuollon kantokyvyn ja kapasiteetin kasvattamiseen. Nämä toimet ovat tärkeitä myös tulevia kriisejä ajatellen. Katsomme myös, ettei lakia tarvitse pitää voimassa vain sen vuoksi, että rajoitukset ovat nopeasti otettavissa käyttöön, Makkula sanoo.

Yrittäjät: Pandemian johtamisesta riippumaton selvitys

Suomen Yrittäjien toimitusjohtaja Mikael Pentikäinen näkee tarpeellisena selvittää koronapandemian aikaisten valtionhallinnon päätösten vaikutuksia. 

– Koronakriisin vuoksi Suomessa on rajoitettu ennennäkemättömällä tavalla elinkeinovapautta. Moni yrittäjä joutui sulkemaan toimintansa viranomaisen vaatimuksesta. Tänä päivänä näyttää ilmeiseltä, että moni rajoitustoimi on ollut ylimitoitettu. Voi myös kysyä, olivatko toimenpiteet ihmisten terveydelle ja hyvinvoinnille enemmän haitaksi kuin hyödyksi.

– Siksi olisi olennaista, että koronarajoituksista ja pandemian johtamisesta tehdään riippumaton selvitys, jossa päätökset ja niiden vaikutukset perataan pohjamutia myöten. On varmaa, että joskus tulee uusi pandemia. Siksi koronasta pitää ottaa kaikki oppi, Pentikäinen sanoo.

Pauli Reinikainen