27.2.2019 klo 09:51
Uutinen

Hämeen ELYn tuore työlupalinjaus vapauttaa lisää ammattialoja saatavuusharkinnasta

Hämeen ELY on päivittänyt alueellisen työlupalinjauksen, joka kattaa Kanta-Hämeen ja Päijät-Hämeen. Päivityksen myötä vapautetaan saatavuusharkinnasta entisten ammattialojen lisäksi maanrakennusala ja rakennusala.

Jo aiemmin Hämeessä on vapautettu saatavuusharkinnasta sosiaali- ja terveydenhuollon ammattilaiset, maatalous-, metsä- ja puutarha-alan työntekijät, sekä metallialalta koneistajat ja hitsaajat.

Saatavuusharkinta tarkoittaa työvoimapoliittista harkintaa, jossa selvitetään ennen työntekijän oleskeluluvan myöntämistä, onko Suomessa jo saatavilla tehtävään sopivaa työvoimaa. Vapauttaessaan tietyt ammatit tai alat saatavuusharkinnasta ELY-keskus katsoo, että vapautetuilla aloilla tai ammateissa työvoiman saatavuus on vaikeutunut.

Hämeen Yrittäjien tavoite asiassa on, että saatavuusharkinta poistettaisiin kaikilta aloilta. Hämeen Yrittäjät antoi työlupalinjauksesta sen valmisteluvaiheessa lausunnon Hämeen ELYlle.

– Tehty linjaus ei ole toiveidemme mukainen. Olemme kuitenkin tyytyväisiä, että rakennusala vapautui saatavuusharkinnasta. Tämä ei kuitenkaan yksin ratkaise alan rekrytointiongelmia. Lupamenettely on koko prosessin pullonkaula. Se pitää saada huomattavasti nopeammaksi, jotta yritykset voisivat palkata uutta väkeä ulkomailta, Hämeen Yrittäjät toteaa.

Rekrytoinnin ongelmat Hämeessä liittyvät pitkälti työvoimatarjonnan ja tarjolla olevien työpaikkojen kohtaantoon. Työttömänä olevien osaaminen ei vastaa työmarkkinoiden vaatimuksia. Usein työllistyminen edellyttää lisä- tai täydennyskoulutusta.

Rekrytointi ulkomailta tukee yhtenä osana työvoiman saatavuutta, vaikkei se kovin merkittävänä näyttäydykään tilastojen valossa. Esimerkiksi vuonna 2017 Hämeeseen haettiin 218 lupaa, ja myönnettiin noin 150 työlupaa. Eniten lupia myönnettiin maatalous- metsä- ja puutarhatöihin, sekä maatalouden avustaviin töihin.

Työlupia hakevat EU- ja ETA-alueen ulkopuolelta tulevat työntekijät. EU-kansalaiset sekä Norjan, Islannin, Liechtensteinin ja Sveitsin kansalaiset eivät tarvitse työntekijän oleskelulupaa.