Hämeen Yrittäjät kartoittaa kantahämäläisten yritysten vastuullisuutta

Yritysvastuu ja huolenpito kestävän tulevaisuuden toteutumiseksi koskettaa kaikenkokoisia yrityksiä yksinyrittäjistä lähtien. Mikään yritys ei toimi ympäristössään muista irrallaan.

Vastuullisen yrityksen toiminta heijastuu yhteiskuntaan muun muassa työllistämällä, kerryttämällä veroja ja kehittämällä ratkaisuja lainsäädäntöä, eri sopimuksia, ympäristöä ja ihmisiä kunnioittaen. Lainsäädäntö, sopimukset ja muu normisto ovat vähimmäisvaatimus vastuullisuuden toteuttamisessa. On myös hyvä määritellä, mitä voidaan omaehtoisesti tehdä asioiden edistämiseksi, kuunnellen omistajien, asiakkaiden ja sidosryhmien ääntä.

Vastuullisuus on systemaattista ja konkreettista toimintaa yrityksen arjessa, ei päälle liimattu brändimielikuva. Vastuullisuus on myös vahva kilpailukykytekijä. Kun yritys vastaa johdonmukaisesti ja pitkäjänteisesti kestävän kehityksen haasteeseen, se tekee tulosta myös tulevaisuudessa.

Suomalaiset yritykset ovat kansainvälisesti mitaten toteuttaneet vastuullisuuttaan varsin hyvin. Hämeen Yrittäjät kartoittaa kantahämäläisten yrityksen vastuullisuuden toteutumista ja kehittämistarpeita tutkimuskyselyn kautta. Tutkimuksen tekijä, Jukka Niemi, on kokenut yrittäjä ja aikuisopiskelija, joka tekee Hämeen Yrittäjien toimeksiannosta selvitystä osana hänen Kestävän kehityksen opinnäytetyötään HAMK:lle.

– Asiakkaiden ja kuluttajien kasvaviin vaatimuksiin on vastattava, jotta kilpailukyky säilyy. Vastuullisuus tulee jatkuvasti koskemaan yhä pienempiä yrityksiä. Se ei ole pakoite eikä velvoite vaan mahdollisuus tehdä hyvää ja tuloksellista liiketoimintaa, kuvailee Jukka Niemi.

Tutkimukseen vastaaminen on luottamuksellisia ja niitä hyödynnetään myös Yrittäjien vaikuttamistyössä sekä ja viestinnässä. Kyselyyn voi vastata 17.11. mennessä alla olevan linkin kautta. Kyselylomakkeella voit jättää myös yhteydenottopyynnön lisätietojen tai mahdollisen neuvonnan saamiseksi.

Muita kiinnostavia aiheita