Hämeen Yrittäjien vuosikokous otti vahvasti kantaa Kanta-Hämeen hyvinvointialueen palveluverkkosel-vitykseen. Kokouskannanotossa Yrittäjät vaativat, että palveluverkon muutoksista tehdään vaikuttavuusarvio.
1.12.2023 klo 10:49
Uutinen

Hämeen Yrittäjät vaatii – Palveluverkon muutoksista tehtävä vaikuttavuusarvio

Hämeen Yrittäjien vuosikokous otti vahvasti kantaa Kanta-Hämeen hyvinvointialueen palveluverkkoselvitykseen. Kokouskannanotossa Yrittäjät vaativat, että palveluverkon muutoksista tehdään vaikuttavuusarvio

– Arvioinnissa tulee huomioida, miten suunnitellut muutokset vaikuttavat, itse sote-palveluiden lisäksi, alueen elinvoimaan ja ympäristöön. Tämän jälkeen voidaan paremmin arvioida muutoksien kokonaistaloudellisia vaikutuksia julkiselle taloudelle ja kyvykkyydelle tuottaa sote-palveluita pidemmällä aikavälillä, Hämeen Yrittäjien puheenjohtaja Janne Lintukorpi toteaa.

Yrittäjien kannanoton mukaan selvityksessä käytettiin vanhaa reseptiikkaa ilman uskallusta etsiä uutta. Järjestön mielestä digitaalisuuden lisääminen tai toimitilojen osoitteiden muutokset eivät ole niitä innovaatioita, joita tässä ajassa tarvittaisiin. Hämeen Yrittäjät tarjoavat valmistelun tueksi näkökulmaa, joka huolehtisi paikallisista palveluista ja lyhentäisi jonoja.

–  Palveluverkon suunnittelussa tulee huomioida myös yksityisen palvelutuotannon mahdollisuudet. Siksi hankintastrategian ja palveluverkon välinen rajapinta tulee avata tulevassa valmistelussa. Esimerkiksi palveluseteli on yksi palvelun järjestämisen muoto. Palveluiden saatavuuden parantaminen ja asiakkaan vapaus valita ovat tärkeimmät perustelut setelin käyttöönotolle. Saatavuuden parantuminen tarkoittaisi samalla mahdollisuutta täyttää hoitotakuun mukaiset määräajat ja poistaa jonot, Lintukorpi sanoo.

Yhdenvertaisuus vaakalaudalla

Hämeen Yrittäjien mielestä hyvinvointialueen palveluverkkoa koskevassa jatkovalmistelussa tulee arvioida myös palveluiden uudelleen muotoilua.

–  Voidaanko lähipalveluita, yhdessä digitaalisten palveluiden kanssa, toteuttaa kevennetyllä paikallisella mallilla? Tämä voisi tarkoittaa pienempiä toimitiloja, asiantuntijoiden liikkuvuutta sekä rajoitetumpia palveluaikoja, Lintukorpi Vinkkaa.

Sote-uudistuksen keskeinen tavoite on, että palveluihin pääsisi nykyistä helpommin ja nopeammin. Aikaisemmissa selvityksissä Kanta-Hämeen hyvinvointialueen palveluverkon tiivistämistä perustellaan palveluiden yhdenvertaisella saatavuudella. Vastaavasti palveluverkon tiivistäminen, kaikissa sen skenaarioissa, tarkoittaa digitaalisten palveluiden käytön lisäämistä.

– Ikääntyvien asiakkaiden digitaidot kasvavat, mutta ovat pitkään muuta väestöä heikommalla tasolla. Palvelutarpeet tässä kohderyhmässä ovat muuta väestöä korkeammat. Tämä on haaste palveluiden saatavuuden ja yhdenvertaisuuden yhteensovittamisen kannalta. Palveluverkkoselvityksessä esitetyt skenaariot eivät tätä haastetta ratkaise, Lintukorpi summaa.

Aluejärjestön kokouksessa Hämeen Yrittäjät ja kaikki sen 14 paikallisyhdistystä sitoutuivat tukemaan ja tarvittaessa osallistumaan tulevien selvityksien tekemiseen tuomalla yrityksien näkökulmaa valmisteluun ja esittämällä yksityisten palvelutuottajien mahdollisuuksia osana tulevaa palveluverkkoa.