Tuolit täytetty. Hämeen Yrittäjien aluejärjestön kokouksessa oli läsnä lähes 60 paikallisyhdistysten nimeämää kokousedustajaa. Kokouksen puheenjohtajana toimi kansanedustaja Timo Heinonen.
3.10.2022 klo 08:24
Uutinen

Hämeen Yrittäjien liittokokousaloite yrittäjien hyvinvoinnista

Hämeen Yrittäjien aluejärjestön kokouksessa Lopella 28.9.2022 käsiteltiin sääntömääräiset asiat, valittiin aluejärjestölle hallituksen luottamushenkilöt toimikaudelle 2023–2024 ja jätettiin kokouskannanottona liittokokousaloite yrittäjien hyvinvoinnista.

Liittokokousaloite

Hämeen Yrittäjät esittää Suomen yrittäjien liittokokoukselle yrittäjän hyvinvoinnin, erityisesti ennakoivan terveyttä edistävän toiminnan, ottamista mukaan järjestön keskeiseksi vaikuttamisen tavoitteeksi.

Yhdenvertaisuus

Yrittäjien hyvinvointi on kansanterveydellinen asia ja se koskettaa merkittävää väestön osaa. Selvityksien mukaan yrittäjien lomat ovat keskimäärin merkittävästi lyhyempiä kuin palkansaajilla. Myös yrittäjän keskimääräinen vuosityöaika on merkittävästi palkansaajaa korkeampi. Nämä yhdessä ovat altistavia tekijöitä, joiden terveysvaikutukset näkyvät yksilötasolla elämänlaadun ja elinaikaodotteen laskuna ja yhteiskunnallisesti terveyshuoltoa kuormittavana tekijänä.

Yllä mainittujen syiden vuoksi on perusteltua esittää, että yrittäjällä tulisi olla samat mahdollisuudet ennakoivaan työkyvyn ja terveyden ylläpitoon, kuin palkansaajalla. Kysymys on kansantaloudellisesta säästöstä ja toisaalta suomalaisen yhteiskunnan peruspilarien, yhdenvertaisuuden ja oikeudenmukaisuuden toteutumisesta.

Oireiden hoidosta ennakointiin

Yrittäjille on tällä hetkellä tarjolla, esimerkiksi KIILA-kuntoutusta, jonka tavoitteena on parantaa työkykyä ja tukea pysymistä työelämässä. Tarjolla on myös markkinaehtoisesti tuotettuja palveluita hyvinvointiin, jaksamiseen ja terveyteen liittyen. Näille palveluille on yhteistä oireiden, tunnistettujen sairauksien tai rajoitteiden hoito.

Näiden rinnalla yrittäjän hyvinvointiin liittyen tulisi olla tarjolla ennakoivia, työkykyä ja terveyttä ylläpitäviä tai niitä kohentavia palveluita. Kuntoutustyyppiset ratkaisut hoitavat oireita ja ovat siksi liian myöhään toteutettavia.

Kanta-Hämeessä, yrittäjänpäivänä 5.9.2022

Hämeen Yrittäjien hallitus
Minna Nissilä, puheenjohtaja
Jarmo Laukkanen, varapuheenjohtaja