7.8.2017 klo 15:18
Uutinen

Hämeessä valmistellaan valinnanvapauden pilottia

Kanta-Häme on heinäkuussa hakenut maakunnalliseksi valinnanvapauspilotiksi. Tavoitteena on päästä testaamaan käytännössä suoraa valintaa, eli mallia jossa asiakas saa valita sosiaali- ja terveyspalvelujen tuottajansa yksityisistä ja julkisista tuottajista.

– Kaikki voittavat, mikäli kunnat tekevät elokuussa päätökset pilottiin lähtemisestä. Pilotti ei ole ristiriidassa jo suunniteltujen mallien kanssa, vaan toisi niihin jopa lisärahoitusta pilotin ajaksi. Samalla osa yksityisistä palveluntuottajista pääsee mukaan jo käytännön tekemiseen. Tästä saatava kokemusperäinen tieto on ensiarvoisen tärkeää tulevan uudistuksen onnistumisen kannalta, toteaa Hämeen Yrittäjien toimitusjohtaja Juha Haukka.

Pilotin piirissä olisi koko maakunnan väestö. Sitovat päätökset pilottiin osallistumisesta tehdään kuntien luottamusorganisaatioissa elokuun aikana. Pilotin kesto on noin viisi vuotta ja kokonaisbudjetti 22,5 M€.

Pilotin aikataulu ja suunnitelmat tarkentuvat, kun hallitus antaa uuden esityksensä valinnanvapauslainsäädännöstä perustuslakivaliokunnan antaman lausunnon (29.6.2017) perusteella.

Hämeen Yritysviestintä,
toimitus@hameenyrityssanomat