10.3.2022 klo 12:17
Uutinen

Hangon vuoden 2021 yrittäjät – Årets 2021 företagare i Hangö

Hangon vuoden 2021 yrittäjiksi valittiin K-Supermarket Hangon yrittäjäpariskunta Tina ja Mikael Rajamäki ja vuoden yksinyrittäjäksi Paul ”Putte” Lehtinen, Hangon Pyörähuolto.

Till årets företagare i Hangö har premierats K-Supermarket Hangös företagarpar Tina och Mikael Rajamäki och årets ensamföretagare Paul ”Putte” Lehtinen i Hangö Cykelservice.

Onnea Tina, Mikael ja Putte!

Onnea Tina, Mikael ja Putte!

Rajamäet ovat luotsanneet K-Supermarket Hankoa upeasti läpi koronavuosien ja kasvattaneet yrityksen liikevaihtoa ja tulosta. Viime vuoden liikevaihto oli 14,5 mEur ja liiketulos 287.000,00 euroa. Yritys työllistää noin 30 henkilöä.

Hangon Yrittäjät ry otti tänä vuonna käyttöön myös uuden kategorian, Vuoden Yksinyrittäjän. Ensimmäinen palkinto luovutetaan pitkänlinjan yrittäjälle, Paul ”Putte” Lehtiselle. Hänen yrityksensä Hangon Pyörähuolto on huoltanut ja korjannut hankolaisten pyöriä jo vuodesta 1995 lähtien. Puten pyöräliikkeessä myös myydään Hangossa valmistettuja Jopoja. Vuoden Yksinyrittäjä -palkinnon perustelut ovat: ”Putte on esimerkillinen palvelualan ammattilainen, jonka käsiin hankolaiset ja vapaa-ajan hankolaiset uskovat polkupyöränsä joka vuosi. Hän on pitkänlinjan yrittäjä ja aina valmis auttamaan. Putte myös pitää hankolaiset liikkeessä, sillä hän myös myy pyöriä – tietenkin Hangossa valmistettuja Jopoja.”

Palkintoja jakamassa kaupunginjohtaja Denis Strandell.

*******
Till Årets Företagare i Hangö har premierats K-Supermarket Hangös företagarpar Tina och Mikael Rajamäki.
Paret Rajamäki har praktfullt lotsat sin affär genom coronaåren samt ökat företagets omsättning och resultat. Fjolårets omsättning uppgick till 14,5 mEur och rörelseresultatet till 287.000,00 euro. Företaget sysselsätter ca 30 anställda.

Hangö Företagare rf införde i år en ny kategori, Årets Ensamföretagare. Det första priset går till Paul ”Putte” Lehtinen som gjort en lång företagarbana. Hans företag Hangö Cykelservice har servat och reparerat hangöbornas cyklar sedan år 1995. I Puttes cykelaffär får man också köpa Jopon tillverkade i Hangö. Årets Ensamföretagare -prisets motiveringar är:
”Putte är en exemplarisk yrkesman inom servicebranschen i vilkas händer både hangöbor och fritidshangöbor överlåter sina cyklar varje år. Han har gjort en lång företagarbana och är alltid redo för att hjälpa. Putte håller hangöborna i rörelse emedan han även säljer cyklar – Jopon förstås, tillverkade i Hangö. Näytä vähemmän