30.6.2017 klo 15:47
Uutinen

Hankinta-asiamies.fi-palvelu nyt auki Kymenlaaksolaisille yrityksille!

Lue myös muut tuoreimmat kuulumiset hankinta – asiamiespalvelusta ja Kouvolan seudulla käynnissä olevista sekä tulevia kilpailutuksista

Kymenlaakso mukana valtakunnallisessa Hankinta-asiamies.fi-palvelussa

Kymenlaaksolaiset yritykset voivat nyt kirjautua Hankinta-asiamies.fi-palveluun. Kun rekisteröidyt palvelun käyttäjäksi, saat henkilökohtaisen salasanan ja käyttäjätunnuksen. Käytössäsi on tämän jälkeen tarjouskilpailujen vahtipalvelu, tiedot käynnissä olevista hankinnoista, joko Kymenlaakson tai valintasi mukaan myös muiden seutukuntien osalta, sekä monipuoliset apuvälineet ja työkalut tarjousten tekemiseen. Vahtipalvelu toimittaa yritystäsi kiinnostavat tarjouspyynnöt tuoreeltaan sähköpostiisi, kun uusi hankintailmoitus/ tarjouspyyntö on julkaistu. Rekisteröityminen palvelun käyttäjäksi on Fiksut hankinnat Kymenlaakso–hankkeen ja Kymen Yrittäjät ry:n myötävaikutuksella maksutonta 28.2.2019 saakka. Käy tutustumassa palveluun ja rekisteröidy jo tänään www.hankinta-asiamies.fi/kymenlaakso.

Markkinakartoitus on hankinnan valmistelua yhdessä toimittajien kanssa

Hankintalain mukaan hankintayksikkö voi tehdä markkinakartoituksen ja antaa tietoa toimittajille tulevaa hankintaa koskevista suunnitelmistaan. Markkinakartoitus voi sisältää tietopyyntöjä, vapaamuotoisia keskusteluja tai teknistä vuoropuhelua.

Kymen Paviljongissa ma 4.9. klo 14 – 16 elintarvikkeiden tuottajilla on mahdollisuus keskustella tulevista ruokapalvelujen hankinnoista. Hankinta jaetaan ensimmäistä kertaa pienempiin osiin siten, että paikallisilla yrittäjillä on mahdollisuus tarjota tuotteitaan joko yksin tai ryhmittymänä. Kilpailutuksesta kiinnostuneet yritykset voivat olla yhteydessä hankinta-asiamieheen.

Marita Melkko
Hankinta-asiamies
Puh. 020 615 5039
<a href="http://Marita%20Melkko%20Hankinta-asiamies%20%20Puh.%20020%20615%205039%20%20%20 ’); // –> ”> marita.melkko@kinno.fi

Hankinta-asiamiespalvelu on otettu Kouvolan seudulla hyvin vastaan

Hankinta-asiamies Marita Melkon kalenteri on täyttynyt yritysten ja kaupungin eri toimialojen tapaamisista. Yritysten kanssa on käyty läpi tarjouspyyntöjä, tarjousten tekoa sekä mietitty keinoja, joilla lisätään vaikutusmahdollisuuksia jo hankintojen valmisteluvaiheessa. Kaupungin hankintavastaavien kanssa on valmisteltu tarjouspyyntöjä, selvitelty paikallisia markkinoita ja kehitelty hankintamenettelyjä niin, että pienet ja keskisuuret yritykset ja yhteisöt pääsisivät osallistumaan tarjouskilpailuihin.

Hankinta-asiamiespalvelua tehtiin tutuksi seminaarissa 11.4. Seminaarin aineisto löytyy Kinnon kotisivuilta www.kinno.fi/aineistot. Kouvolan kaupungin koti- ja omaishoidon yksityisille palveluntuottajille sekä palvelusetelistä kiinnostuneille järjestimme yhteistyössä kaupungin hyvinvointipalvelujen kanssa koulutus- ja yhteistyötilaisuuden 4.5.

Olemme kevään aikana tehneet toimenpide-ehdotuksia hankintayhteistyön kehittämiseksi, ehdotukset on luovutettu kaupungin johdolle. Olemme myös olleet mukana sparraamassa pienhankintojen menettelyohjeiden päivitystä, ohjeistus on tarkoitus julkistaa lähiaikoina.

Ajankohtaista tietoa hankinta-asiamiespalvelusta ja julkisista hankinnoista sekä mm. Kouvolan kaupungin hankintakalenteri, kilpailutustyökalut ja -kanavat löydät Kinnon kotisivuilta www.kinno.fi/hankinta-asiamiespalvelu.

Kouvolan seudulla käynnissä olevia ja tulevia kilpailutuksia

Kouvolan kaupunki tai sen konserniyhtiöt ovat parhaillaan kilpailuttamassa mm. biojätteen keräys- ja kuljetustyöt Kouvola-Iitti alueella, tarjousten jättö 3.7. mennessä sekä liikennöintisopimuksen Kouvola-Kotka välillä 17.7. mennessä. Tulossa ovat mm. ruokapalvelujen ja toimistotarvikkeiden kilpailutukset. Lue lisää.

Tutkimus: Kiertotaloutta edistävät hankinnat

Kinnon asiantuntija Tanja Pöyhönen on tehnyt tutkimuksen siitä, millaisia kiertotaloutta edistäviä hankintoja Kouvolassa tehdään ja kartoittanut kiertotaloutta edistävien hankintojen tekemiseen liittyviä mahdollisuuksia ja haasteita. Hankintoja tarkasteltiin yhdeksällä kaupungin toimialalla. Lue tutkimus tästä.