Kouvolan Yrittäjät

Kouvolan Yrittäjät

Kouvolan Yrittäjät ry

on aktiivinen toimintaympäristön kehittäjä ja vaikuttaja.

Toiminnallaan Kouvolan Yrittäjät kannustaa jäseniään muun muassa verkostoitumiseen, kouluttautumiseen, kansainvälistymiseen ja yritystoiminnan kehittymiseen.

Kouvolan Yrittäjien uutisia

Kouvolan Yrittäjät

Kouvolan Yrittäjät on Suomen Yrittäjien paikallisyhdistys, joka tarjoaa jäsenilleen vaikutuskanavan kunnalliseen päätöksentekoon ja vaikuttamiseen.

Jäsenyritykset hyötyvät monipuolisista, paikallisista (Kouvolan Yrittäjät), alueellisista (Kymen Yrittäjät) ja valtakunnallisista (Suomen Yrittäjät) jäsenpalveluista ja eduista.