19.5.2020 klo 13:33
Uutinen

Hankinta-asiamies neuvoo: Yrittäjä, näin pääset tarjoamaan Helsingin kaupungin pienhankintoihin

Yrittäjä, kiinnostaako miten pääset tarjoamaan Helsingin kaupungin pienhankintoihin? Vinkkipalstallamme pääkaupunkiseudun hankinta-asiamies Pentti Komssi vastaa yrittäjien yleisimpiin kysymyksiin julkisista hankinnoista.

”Kuinka pääsen tarjoamaan Helsingin kaupungin pienhankintoihin?”

Hankinta-asiamies vastaa:

Työ- ja elinkeinoministeriön arvion mukaan hankintayksiköiden hankinnoista keskimäärin 6 prosenttia on pienhankintoja. Tavara- ja palveluhankintojen kansallinen kynnysarvo on 60 000 euroa, rakennusurakoiden 150 000 euroa sekä sosiaali- ja terveyspalvelujen 400 000 euroa. Kynnysarvon alittavia hankintoja kutsutaan pienhankinnoiksi. Hankintalakia sovelletaan vain kansalliset kynnysarvot ylittäviin hankintoihin.

Helsingin kaupunki tekee hankintoja vuosittain 2,5 miljardin euron edestä eli pienhankintoja tehdään enemmän kuin keskivertokunnan koko hankintabudjetti.

Helsinki rajaa sisäisessä pienhankintaohjeessaan, että alle 10 000 euron hankinnat voidaan tehdä kilpailuttamatta suoraan valitulta toimittajalta ja yli 10 000 euron pienhankinnat tehdään pyytämällä tarjous vähintään kolmelta toimittajalta. Tämä koskee kaikkia hankintalajeja.

Helsingillä on käytössään pienhankintapalvelu, jonka avulla hankinnat voidaan tehdä avoimesti siten, että kilpailutuksiin voi osallistua kuka vain. Pienhankintojen kilpailutuksista tehdään avoimesti ikävä kyllä vain pieni osa. Suurin osa pienhankinnoista kilpailutetaan rajatusti ennestään tunnettujen toimittajien kesken.

Päästäkseen osalliseksi näihin alle 10 000 euron ja rajattuihin pienhankintoihin, yrittäjän pitää tehdä vanhanaikaista myyntityötä kaupungin toimialoille ja yksiköihin. Saadakseen tarjouspyyntöjä, yrittäjän täytyy huolehtia, että oman alan hankintoja tekevät ja käyttävät yksiköt ovat tietoisia omista tuotteista ja palveluista. Hankintoja tekevien ja niihin vaikuttavien markkinatietouden ylläpitäminen on yritysten omalla vastuulla.

Viestintätapoihin voi kuulua kaikkea sähköpostiviesteistä somemarkkinointiin ja käynteihin. Sanoma näissä on vaikuttavuus kaupungin näkökulmasta.

Yrittäjän kolme askelta menestyksekkääseen myyntiin pienhankinnoissa:

  • Selvitä alasi hankintojen kanssa toimivat: päättäjät, esittelijät, valmistelijat ja vaikuttajat
  • Huolehdi kaikin markkinointiviestinnän keinoin, että hankintojen kanssa toimivat ovat tietoisia palveluidesi ja tuotteidesi ominaisuuksista sekä niiden vaikuttavuudesta.
  • Seuraa kaupungin tapahtumia, tiedotuksia ja pienhankintojen avoimia tarjouspyyntöjä pienhankintapalvelusta (pienhankintapalvelu.fi).

Heräsikö sinulle kysymyksiä aiheesta?

Hankinta-asiamiehemme vastaa:
Pentti Komssi
hankinta-asiamies, pääkaupunkiseutu
pentti.komssi(at)yrittajat.fi, p. 044 343 2045

Teksti: Pentti Komssi
Kuva: Jaana Tihtonen

Juttu on julkaistu alun perin Helsingin Yrittäjien Yritystä Stadiin -jäsenlehden numerossa 2/2020 (ilmestynyt toukokuussa 2020). Lue koko lehti Issuu-palvelussa.