27.9.2023 klo 10:12
Uutinen

Hankinta-asioissa vielä paljon kehitettävää

Julkiset hankinnat ovat olleet yrittäjien hampaissa kauan aikaa ja kilpailutusten järkevä kehittäminen on ollut pitkään toivomuslistalla. Tuntuu, että on edetty hitaasti pöydän pintaa pitkin. Kaupunkien ja kuntien hankintayksiköt ovat saaneet pikku hiljaa kokemusta ja osaamista hankintamenettelyihin. Julkisten hankintojen kynnysarvon ylittävät hankintamenettelyt sujuvat jo paremmin. Projekteja on pilkottu pienemmiksi ja keskusteltu yritysten kanssa etukäteen, mutta asiaa on syytä pitää koko ajan esillä Yrittäjien edunvalvonnassa. Kilpailuasiamies on auttanut yrityksiä ja Yrittäjät järjestäneet koulutusta. Silti hankintapäätösprosesseissa on joitakin selkeitä vinoutumia, jotka on syytä korjata. Vaikuttakaa arvoisat yrittäjävaltuutetut niin, että näin myös tapahtuu. Esimerkiksi kansallisen kynnysarvon alittavissa kilpailutuksissa hankintapäätös on usein viranhaltijalla, jolla ei ole mitään koulutusta tai kokemusta ko. toimialaan. Prosessin avoimuuden ja oikeudenmukaisuuden kannalta on täysin pöyristyttävää, että hankintapäätöksen oikaisuvaatimukset on tehtävä usein tälle samalle viranhaltijalle, joka hankintapäätöksen on tehnyt. Näin tapahtuu ainakin Savonlinnassa, uskon että myös monessa muussa kunnassa. Lienee helppo arvata, ettei viranhaltija lähde päätöstään muuttamaan, vaikka olisi tehnyt emämokan?

Avoin vuoropuhelu edesauttaa hankintapäätösprosessia

Hankintayksiköt voivat kysyä taustatietoa ja selvittää puolueettomasti perusteita alueen yrittäjäjärjestöiltä, joilta löytyy monen alan asiantuntemusta. Pienillä paikkakunnilla syntyy helposti tilanteita, jossa esimerkiksi henkilökemiat tai muut henkilökohtaiset syyt vaikuttavat päätöksentekoon. On vaikea olla täysin neutraali. Päätös on syytä perustaa aina pelkkiin faktoihin. Usein menettelyä hankaloittaa se, että hankintailmoitus on tehty huolimattomasti ja epätäsmällisesti. Tähän auttaa vuoropuhelu paikallisten yrittäjien kanssa ja ilmoitusten ’testaus’ esim. muiden hankintayksiköiden välillä. Paikallisesti on tärkeää, että raha kiertää mahdollisimman tehokkaasti omalla talousalueella. Tämä on meidän kaikkien etu ja täysin mahdollista toteuttaa hankintalaki huomioiden.

Hyvää syksyä!

Arto Tolvanen