17.12.2020 klo 16:36
Uutinen

Hankintakumppaneilta yrityksille ja kunnille kauan kaivattuja asiakirjoja hankintojen oikaisuprosesseihin

Hankintakumppanit Oy on Lapin hankinta-asiamiehen pyynnöstä tehnyt yrityksille suunnatun ohjeistuksen siihen, miten toimia, kun julkisissa hankinnoissa halutaan oikaisua tai kaivataan lisää tietoa päätösperusteista. Uudenmaan Yrittäjät sai ohjeet myös käyttöönsä.

Uudenmaan Yrittäjien hankintaneuvoja Sanna Meronen Vilenius sanoo, että Hankintakumppanien lähettämät mallipohjat ovat kunnille oiva joululahja, koska tarve uusituille ohjeille on ollut selvä ja niitä on toivottu.

Hankintakumppanit loi kunnille ajantasaiset hankintaoikaisumallit pienhankintoihin ja hankintalain kynnysarvot ylittäviin hankintoihin.

Lisäksi kunnat saavat useasti kaivatut prosessiohjeet siitä, miten toimia oikaisupyyntöjen kanssa. Samalla hankintojen oikaisumahdollisuuksia on tarkasteltu myös yritysten näkökulmasta.

– Suora yhteydenotto ja keskustelu on edelleen tärkein oikaisukeino. Asia tuodaan hyvin esille Hankintakumppanien ohjeissa, Uudenmaan Yrittäjien hankintaneuvoja Sanna Meronen-Vilenius sanoo.

Hankintakumppanit ovat luoneet nimenomaan julkisiin kilpailutuksiin osallistuville yrityksille suunnatut ohjeet siihen, miten hankintaoikaisua haetaan. Lisäksi ohjeistus kertoo tiedonsaantioikeudesta.

– Oikaisuohjeet tulevat tarpeeseen myös yrittäjille. Hankintojen onnistumisessa niin hankintayksiköiden kuin tarjoajien osaaminen on ihan yhtä tärkeää, ja tukea tulee tarjota molemmille, Meronen-Vilenius sanoo.

Meronen-Vilenius kehuu Hankintakumppanien toimittamia ohjeita:

– Ohjeet ovat selkeät, tiiviit ja asialliset. Suuri kiitos, että saimme nämä käyttöömme myös Uudellemaalle, Meronen-Vilenius sanoo.

Yrityksille:

Asiakirjat yrityksille

Kunnille:

Prosessikuvaus kunnille

Hankintaoikaisuohje pienhankinnoissa

Hankintaoikaisuohje ja valitusosoitus – tiedoksianto kirjeitse

Hankintaoikaisuohje ja valitusosoitus – tiedoksianto sähköpostilla

Ohje muutoksenhakuasioihin

Muokattavia asiakirjoja voi pyytää: sanna.meronen.vilenius@yrittajat.fi

Lapin Yrittäjien sivuilta löytyvät myös vastaavat hankintayksikölle suunnatut oikaisuohjeistukset.