23.9.2022 klo 07:30
Uutinen

Hankintalain kiertäminen heikentää elinvoimaa

Kunnat ja hyvinvointialueet kiertävät kilpailutuksia ostamalla julkisyhtiöiltä esimerkiksi palkkahallinto-, pesula-, kiinteistönhuolto-, kuljetus- ja ateriapalveluita sidosyksikköyhtiöjärjestelyin ilman kilpailutusta.

Pirkanmaalla näitä tukipalveluita tuottavat julkisyhtiöt tuottavat merkittävää voittoa ja osinkoja erityisesti Tampereen kaupungille. Pirkanmaalaiset sotepalvelun käyttäjät ympäri maakunnan toimivat maksajina.

– On kyseenalaista, että hyvinvointialue piiloutuu hankintalain harmaan alueen (sidosyksikkö aseman todentaminen) taakse eikä kilpailuta tukipalveluiden tuottamista. Veronmaksajien etu olisi, että vähintään näiden palveluiden osalta selvitettäisiin markkinahintataso avoimella kilpailulla. Julkisomisteisia yhtiöitä pitäisi kohdella markkinoilla yhdenvertaisesti muiden kanssa, sanoo Pirkanmaan Yrittäjien vaikuttajavaliokunnan puheenjohtaja Jari Haapaniemi.

Yleensä julkinen sektori lähtee mukaan yhtiöhimmeleihin säästääkseen aikaa kilpailutuksilta. Tämä ei kuitenkaan säästä veronmaksajien rahoja.

Varsinkin nyt hätäisiä ratkaisuja ja päätöksiä tehtäessä on myös vaarana, että monesta yrityksestä loppuvat työt kokonaan, varoittaa Pirkanmaan Yrittäjien vaikuttajavaliokunta.

Ainoastaan kilpailuttamalla palvelut ja tuotteet avoimesti markkinoilta ja yrityksiltä voidaan vertailla laatua ja hintaa, tehostaa toimintaa, saavuttaa säästöjä ja saada veronmaksajille parasta.

Suomalaisilla pk-yrityksillä on osaamista ja resursseja tarjota palveluita ja tuotteita julkiselle sektorille. Yritystemme tarjoamat vaihtoehdot ja mahdollisuudet tulee hyödyntää eikä lyhytnäköisesti sivuuttaa välttelemällä kilpailutuksia.

Huolellinen markkinavuoropuhelu on tarpeen, jotta hankinta onnistuu. Huolellinen markkinavuoropuhelu auttaa ymmärtämään hankkeen laajuuden ja markkinoilla tarjolla olevan osaamisen. Sitä, mistä parhaimmat ja kustannustehokkaimmat ratkaisut löytyvät, ei voi tietää ilman markkinavuoropuhelua.

Yrittäjien vaatimukset reilun kilpailun edistämiseksi:

  • Viranomainen (KKV) tutkii hyvinvointialueiden uusimmat sidosyksikköjärjestelyt.
  • Edistetään pk-yritysten parempaa pääsyä julkisiin hankintoihin jakamalla hankinnat pienempiin osiin. •Rajoitetaan yksinoikeudella toimivien kuntayhtiöiden omistuspohjan pirstaloitumista.
  • Otetaan käyttöön viiden prosentin vähimmäisomistusraja määrittämään, milloin hankintayksikölle syntyy määräysvalta yhtiöön. Vähimmäisomistusrajalla parannetaan kuntayhtiöiden omistajaohjausta ja estetään rönsyäminen kilpailluille markkinoille.
  • Laajennetaan kilpailuviranomaisen toimivalta kattamaan julkisen ja yksityisen sektorin yhteisesti omistamat yritykset.

 

Artikkeli on julkaistu ensimmäisen kerran Pirkanmaan Yrittäjä -lehdessä 20.9.2022

Maria Virtanen
Maria Virtanen