5.7.2021 klo 09:45
Uutinen

Hankintalaki muuttui, mitä se tarkoittaa tarjoajalle

Hankintalainsäädäntöön on tehty teknisiä täsmennyksiä ja muutoksia. Ne astuivat voimaan 1.7.2021.

Julkisiin hankintoihin osallistuville tämä ei aiheuta pahemmin harmaita hiuksia. Iso osa muutoksista on sananmuotojen viilaamista vastaamaan direktiiviä.

Tarjoajalle mielenkiintoisin asia on, että puitejärjestelyissä on ilmoitettava sitä käyttävien hankintayksiköiden ostojen arvioitu määrä. Yrityksen on helpompi hahmottaa, että millaisesta mahdollisuudesta on kyse ja kannattaako kilpailutukseen osallistua. Aiemmin puitejärjestelyyn päässeen yrityksen oli hankala, ellei mahdotonta ennustaa tulevia tilauksia ja sopimuksen vaatimien resurssien varaaminen oli täysin mututuntumaa.

Alihankkijoiltakin voidaan tulevaisuudessa edellyttää rikosrekisteriotetta ja harkinnanvaraisia poissulkuperusteita voidaan soveltaa lain nojalla myös pienhankintoihin. Nämä voivat tuntua lisäbyrokratialta, mutta käytännössä ne parantavat rehellisen yrittäjän mahdollisuuksia, kun harmaata taloutta torjutaan tehokkaammin.

Lisätietoja muutoksista saa hankinta-asiamies Pentti Komssilta: pentti.komssi@yrittajat.fi