12.1.2021 klo 08:52
Uutinen

Hankintaneuvonta jatkuu Uudellamaalla 2021

Työ- ja elinkeinoministeriö on myöntänyt Suomen Yrittäjille jatkoa hankintaneuvonnan rahoitukseen vuodelle 2021. Uudenmaan Yrittäjien alueella hankintayksiköitä ja yrityksiä palvelee hankintaneuvoja Sanna Meronen-Vilenius.

Hankintaneuvojien työ sai viime vuodelta kiitosta palvelua rahoittavalta työ- ja elinkeinoministeriöltä.

– TEM oli erittäin tyytyväinen neuvontatoimintaanne kuluneena vuotena. Esimerkiksi kiitosta on saanut ripeä toimintamme koronakriisin alettua. Laadimme tuolloin nopeasti yhdessä Kuntaliiton kanssa suositukset siitä, miten hankinnat kannattaa toteuttaa koronan keskellä, Suomen Yrittäjien elinkeinopoliittinen asiantuntija Janika Tikkala kertoo.

Hankintaneuvonta on veloituksetonta. Se ei edellytä Suomen Yrittäjien jäsenyyttä.

Hankintaneuvoja edistää markkinavuoropuheluja hankintayksiköiden ja tarjoajien välillä

Hankintaneuvoja tukee niin pk-yrityksiä kuin hankintayksiköitä.

Hankintaneuvojan kannustaa ja tukea pk-yrityksiä osallistumaan julkisiin hankintoihin eli jättämään tarjouksia hankintailmoituksiin. Tämä tapahtuu muun muassa koulutuksin, neuvonnalla, ohjauksella ja viestinnällä.

Hankintaneuvoja neuvoo ja tukee hankintayksiköitä kehittämään tapoja jakaa hankintoja tarkoituksenmukaisiin osiin. Hän kannustaa hankintayksikköjä avoimeen ilmoittamiseen ja sähköisen kilpailutustyökalun käyttöönottoon sekä hankinta-aikeiden varhaiseen viestimiseen esimerkiksi sähköisen hankintakalenterin avulla. Lisäksi hankintaneuvoja konsultoi hankintayksikköjä hankintailmoitusten laadinnassa ja etsii heidän kanssaan pk-yritysmyönteisiä innovaatioiden edistämisen keinoja.

Hankintaneuvonta vastaa hankintadirektiivin tavoitteeseen parantaa pk-yritysten osallistumismahdollisuuksia hankinnoissa ja hankintayksiköille asetettuun velvoitteeseen jakaa hankinnat pienempiin osiin ja varmistaa neuvonnan saatavilla olo tarjoajille.

Suomen Yrittäjät ja sen aluejärjestöt ovat antaneet hankintaneuvontaa tarjoajille valtionavustuksella vuodesta 2017. Hankintaneuvojaverkostoon kuuluu 22 hankintaneuvojaa.

Lue lisää hankintaneuvonnasta Uudellamaalla

Lisätietoja:

hankintaneuvoja Sanna Meronen-Vilenius, p. 0505679233, sanna.meronen-vilenius@yrittajat.fi