Dynaaminen hankintamenettely DPS mahdollistaa pienyrittäjälle joustavan kilpailutukseen osallistumisen.
2.3.2024 klo 12:10
Uutinen

Hankintaneuvontaa | DPS on yleensä hyvä uutinen pk-yrittäjälle

Tutkiessasi julkisten hankintojen ilmoituskanava Hilmaa, sinulle on voinut tulla vastaan sanahirviö dynaaminen hankintajärjestelmä eli DPS (Dynamic Purchasing System). Dynaaminen hankintajärjestelmä on yksi hankintamenettely, jonka hankintayksikkö voi valita hankinnan menettelyksi. DPS:ssä muodostetaan puitejärjestely toimittajista, joiden välillä käydään minikilpailutuksia. DPS tarkoittaa kuitenkin yleensä hyviä uutisia varsinkin pienyrittäjälle. Miksi?  

Jos hankintayksikkö perustaa kilpailutukseen dynaamisen hankintamenettelyn (DPS), kuka tahansa kiinnostunut yrittäjä voi ottaa osaa kilpailutukseen koko järjestelmän olemassaolon ajan, eikä siinä ole esimerkiksi tiukkaa muutaman viikon osallistumisikkunaa, kuten useissa hankintamenettelyissä on. Ei siis hätää, jos et huomaa uutta DPS:ää silloin, kun se on perustettu – pääset mukaan myöhemminkin – niin pitkään kuin kyseinen DPS on olemassa. Kaikki yrittäjät, jotka täyttävät soveltuvuudelle asetetut vaatimukset ja ehdot pääsevät mukaan.  

Varsinaiset kilpailutukset käydään sitten minikilpailutuksena dynaamiseen hankintaan hyväksyttyjen toimittajien kesken, joihin voi osallistua tai olla osallistumatta. Yrittäjän kannattaa hakeutua aina mukaan oman alansa DPS:ään, että pääsee mukaan siellä käytäviin minikilpailutuksiin. Yrittäjä voi myös aina tapauskohtaisesti arvioida osallistuuko hänen yrityksensä kyseisen järjestelmän sisällä käytäviin minikilpailutuksiin.  

Kun haluat tarkistaa Hilmasta, löytyykö sieltä sinun yrityksellesi sopivia voimassa olevia dynaamisia hankintamenettelyitä, mene osoitteeseen hankintailmoitukset.fi ja kirjoita hakuehtoihin hankinnan tyypiksi “Dynaaminen hankintajärjestelmä”. Näin löydät kaikki voimassa olevat DPS:t.  
 
Mikäli kaipaat tukea DPS:ien ja muiden kilpailutusten löytämiseksi, saat apua Pirkanmaan Yrittäjien hankintaneuvojalta: ulla.tirronen@yrittajat.fi ja puhelimitse +358 50 344 0805. 


Julkiset hankinnat ovat 44 miljardin kysymys. Hankinnat ovat parhaimmillaan alueen elinvoiman lähde ja onnistuessaan ne edistävät yrittäjyyttä ja työllisyyttä. Hankintalain ja -direktiivin keskeisenä tavoitteena on pk-yritysten parempi mukaanpääsy julkisiin hankintoihin. Tavoitetta toteutetaan yrittäjäjärjestön tarjoamalla hankintaneuvonnalla, joka pyrkii aktivoimaan hankintayksiköitä toteuttamaan hankinnat siten, että pk-yrittäjätkin voivat tarjota, aktivoimaan tarjoajia tarjoamaan julkiseen hankintaan sekä kehittämään hankintayksiöiden ja yrittäjien vuoropuhelua. 

Pirkanmaan Yrittäjien hankintaneuvonta tukee ja opastaa sekä yrityksiä että julkisia hankkijoita. Palvelu tarjoaa yrittäjille yleisen tason neuvontaa ja tietoa esimerkiksi tarjouskilpailuun osallistumisesta, hankintaprosesseista ja sähköisistä kilpailutusjärjestelmistä. Hankintaneuvonnan mahdollistaa työ- ja elinkeinoministeriö, eikä neuvonnan saamiseksi tarvitse olla yrittäjäjärjestön jäsen. 

ulla tirronen
Ulla Tirronen