13.9.2017 klo 11:56
Uutinen

Hankintaneuvontaa Lappiin

Lapin Yrittäjät tarjoaa syksyn aikana neuvonta- ja ohjauspalvelua yrityksille sekä kuntien hankintayksiköille julkisiin hankintoihin liittyen. Palvelun tavoitteena on edistää yritysten mahdollisuuksia osallistua julkisen sektorin hankintoihin Lapissa. Neuvontapalvelu toimii samalla esiselvityksenä Lapin hankinta-asiamiesmallin luomisessa.

– Tuleva maakuntauudistus tuo julkisiin hankintoihin oman leimansa ja edellyttää lisäpanostusta myös yrittäjäjärjestöltä hankintayhteistyön edistämiseksi, sanoo Lapin Yrittäjien puheenjohtaja Markku Mäkitalo palvelun taustoista.

Neuvonta- ja ohjauspalvelun tarkoitus on yleisluontoisella ohjauksella lisätä julkisten hankintojen tarjoajien määrää, edistää mikro- ja pk-yritysten sekä hankintayksiköiden vuorovaikutusta sekä edistää markkina- ja teknistä vuoropuhelua paikallisen tarjonnan selvittämiseksi.

Lapin Yrittäjien hankintaneuvojana toimii syksyn ajan Martti Kankaanranta. Palvelu toteutetaan kontaktoimalla hankintoihin osallistuvia yrityksiä ja kuntien hankintayksiköitä sekä antamalla puhelinneuvontaa kaikille julkisista hankinnoista kiinnostuneille.

Hankintaneuvonnan tarkoitus:
  • Saada hankintayksiköt pyytämään tarjouksia siten, että pk-yritykset voivat jättää tarjouksia
  • Saada pk-yritykset aktivoitua jättämään tarjouksia julkisiin hankintoihin
  • Kehittää hankintayksiköiden ja tarjoajien välistä vuoropuhelua

Hankintaneuvonnan yhteystiedot:
Martti Kankaanranta, p. 0500 693 745
martti.kankaanranta@pp.inet.fi

Lisätietoja
Pirkka Salo, 0400 392 139