20.2.2024 klo 10:59
Uutinen

Hankintaneuvontaa | Miten tarjota kilpailutuksessa ryhmittymänä? | Katso video 

Tiesithän, että jos et pysty osallistumaan kilpailutuksiin yksin, on julkisessa kilpailutuksessa mahdollisuus tarjota myös ryhmittymänä?  Mikäli huomaat, että et täytä kokonaisuudessaan tarjouspyynnön kriteereitä, voit julkisessa kilpailutuksessa myös tehdä yhdessä tarjouksen muiden toimijoiden kanssa. Vaihtoehtoja on erilaisia ja yksi niistä on ryhmittymä. 

Ryhmittymänä tarjoaminen tarkoittaa sitä, että useampi tarjoaja muodostaa verkoston, ja tämä syntynyt yhteenliittymä jättää yhteisen tarjouksen julkiseen hankintaan. Ryhmittymästä käytetään välillä erilaisia nimityksiä. Siitä voidaan puhua yhteenliittymänä, yhtymänä, konsortiona tai verkostona. Ryhmittymä ei kuitenkaan ole lähtökohtaisesti yhteisyritys. Ryhmittymänä tarjoamista kannattaa harkita, ellet pysty tarjoamaan kilpailutuksessa yksin.  
 
Voit tarjota julkisessa hankinnassa joko yksin, käyttää alihankkijoita tai vedota alihankkijoiden voimavaroihin – tällöin puhutaan voimavara-alihankkijoista – tai osallistua ryhmittymänä. Erityishuomiona on, että ryhmittymäkin voi käyttää alihankkijoita tai näiden voimavaroja. Joskus osa näistä vaihtoehdoista voi olla rajattu kilpailutuksesta pois, joten tutustu tarjouspyyntöön tästäkin näkökulmasta aina huolellisesti.  

Ryhmittymänä tarjoamisessa on kuitenkin monia etukäteen sovittavia asioita ryhmittymän osapuolten kesken ja niistä kannattaa sopia kirjallisesti. Ryhmittymät kestävät lähtökohtaisesti yhtä kauan kuin tarjouspyynnössä olevan hankinnan sopimus kestää. Yhdessä kannattaa sopia muun muassa siitä, mitä tehdään ja kuka tekee, jos toimitusvarmuus pettää.  

Katso “Näin tarjoat ryhmittymänä” -koulutustallenne (35 min) 

Lisätietoja ja sparrausapuja saat myös Pirkanmaan Yrittäjien hankintaneuvojalta:  
ulla.tirronen@yrittajat.fi ja puhelimitse +358 50 344 0805.


Julkiset hankinnat ovat 44 miljardin kysymys. Hankinnat ovat parhaimmillaan alueen elinvoiman lähde ja onnistuessaan ne edistävät yrittäjyyttä ja työllisyyttä. Hankintalain ja -direktiivin keskeisenä tavoitteena on pk-yritysten parempi mukaanpääsy julkisiin hankintoihin. Tavoitetta toteutetaan yrittäjäjärjestön tarjoamalla hankintaneuvonnalla, joka pyrkii aktivoimaan hankintayksiköitä toteuttamaan hankinnat siten, että pk-yrittäjätkin voivat tarjota, aktivoimaan tarjoajia tarjoamaan julkiseen hankintaan sekä kehittämään hankintayksiöiden ja yrittäjien vuoropuhelua.

Pirkanmaan Yrittäjien hankintaneuvonta tukee ja opastaa sekä yrityksiä että julkisia hankkijoita. Palvelu tarjoaa yrittäjille yleisen tason neuvontaa ja tietoa esimerkiksi tarjouskilpailuun osallistumisesta, hankintaprosesseista ja sähköisistä kilpailutusjärjestelmistä. Hankintaneuvonnan mahdollistaa työ- ja elinkeinoministeriö, eikä neuvonnan saamiseksi tarvitse olla yrittäjäjärjestön jäsen.

ulla tirronen
Ulla Tirronen