17.3.2017 klo 12:00
Uutinen

Hankintaneuvontaa Yrittäjiltä

Hankintalaki uudistui tammikuun 2017 alussa.

Eräs uudistuksista oli uusi, tarjoajille suunnattu hankintojen neuvonta, jota rahoitetaan julkisista varoista. Yrittäjäjärjestö ryhtyy hoitamaan neuvontatehtävää. Neuvonnan tarkoituksena on kehittää hankintayksiköiden ja tarjoajien välistä vuoropuhelua sellaiseksi, että lain tavoitteet mm. pk-yritysten paremmasta mukaanpääsystä sekä kilpailun ja avoimuuden lisäämisestä toteutuvat. Neuvonta on ilmaista, ja se on tarkoitettu kaikille tarjoajille ja alueelliseen työhön. Neuvonnalle on kaksi tavoitetta, joista ensimmäinen on vuoden 2017 painopiste:

1. aktivoida hankintayksiköitä muokkaamaan hankintoja sellaisiksi, että pk-yritykset voivat tarjota

2. aktivoida pk-yrityksiä osallistumaan julkisiin hankintoihin.

Jos tarvitset neuvontaa, ole yhteydessä Kainuun Yrittäjien hankintaneuvojaan tai hankinta-asiamieheesi.

Voit myös kääntyä Suomen Yrittäjissä Satu Grekinin tai Hannamari Heinosen puoleen.

Lisätietoja: www.yrittajat.fi/hankintaneuvonta
Suomen Yrittäjät, vaihde 09 229 221.

Kainuun Yrittäjien hankintaneuvoja: Kyösti Kauppinen, kainuu@hankinta-asiamies.fi, p. 044 270 4739