22.3.2017 klo 19:02
Uutinen

Hankintatoimia rohkaistaan vuoropuheluun – Neuvontaan kohdistuu suuret odotukset

Uudella hankintaneuvonnalla edistetään uuden hankintalain tavoitteita siitä, että myös pienet yritykset ja yhteisöt pääsisivät paremmin mukaan hankintoihin.

Suomen Yrittäjät haluaa auttaa hankintayksiköitä jakamaan hankintoja pienempiin osiin, jotta pk-yritykset pääsevät paremmin tarjoamaan niihin. Yrittäjäjärjestö on saanut rahoitusta kaikille tarjoajille tarkoitettuun neuvontaan. Työ- ja elinkeinoministeriön rahan turvin koko maan kattava hankinta-asiamiesverkosto tarjoaa neuvontaa niin alkaville yrittäjille, yhdistyksille kuin laajasti kaikille yrityksille. Avustus on myönnetty täksi vuodeksi.

– Nyt on momentum, kun hankintayksiköissä mietitään sitä, miten he käytännössä alkavat jakaa hankintoja pienemmiksi. Tässä on mahdollisuus saada hyvä lähtölaukaus neuvonnalle, TEM:in ylitarkastaja Tarja Sinivuori-Boldt kertoi Suomen Yrittäjien ja hankinta-asiamiesten tilaisuudessa.

Julkisella rahoituksella toimiva hankintaneuvonta ei saa olla kaupallisen toiminnan kanssa kilpailevaa. Neuvonta ei siis ole yrityskohtaista konsultointia, eikä riitaprosessiin osallistumista.

Vuoden alusta voimaan astunut uusi hankintalaki rohkaisee hankintayksiköitä myös markkinavuoropuheluun.

On vaikutettava hankinnan valmisteluvaiheessa

Varsinais-Suomen ja Uudenmaan hankinta-asiamies Jorma Saariketo kertoo, että vuoropuhelua on käytävä hankinnan suunnittelu- ja valmisteluvaiheessa.

– Muuten pk-yritykset eivät pääse tarjoamaan, jos ei onnistuta vaikuttamaan. Tarjoajat yleensä kysyvät vasta siinä vaiheessa, kun hankintailmoitus on jo julki ja haava on jo auki.

Etelä-Savolla on hyviä kokemuksia markkinavuoropuheluiden käymisestä.

– Markkinavuoropuhelun käyminen Mikkelissä ja Etelä-Savossa on ollut paras ilmapiirin parantaja. Mikkelissä oli äskettäin markkinavuoropuhelutilaisuus, jossa yhdessä suunnittelimme erään [valmistelussa olevan] hankinnan sisältöä, hankinta-asiamies Ilkka Liljander kertoo.

Liljanderin mukaan hankintayksikön ja yrittäjien vuoropuhelu tiivistää yhteistyötä ja sopimuskauden yhteydenpito sujuu paljon joustavammin.

– Joissakin hankintayksiköissä on ollut epäluuloja markkinakartoitusta kohtaan, ja toiset ovat olleet avoimia yhteistyölle, Liljander jatkaa.

Saariketo on samoilla linjoilla.

– On meidän asiamme lähteä markkinavuoropuhelua edistämään. Turussa on sellainen käytäntö, että kaikista EU-hankinnoista tai 0,5 miljoonaa ylittävistä hankinnoista järjestetään ennalta markkinavuoropuhelu.

Sen lisäksi että hankintaneuvonnalla aktivoidaan hankintayksiköitä sekä tarjoajia, niin neuvontaverkosto järjestää hankintailtoja ja vastaavia tilaisuuksia yrittäjille, kuntapäättäjille sekä hankintayksiköiden edustajille.

Palvelu löytyy osoitteesta yrittajat.fi/hankintaneuvonta.

Julkisten hankintojen kokonaisarvo on Suomessa noin 35 miljardia euroa vuosittain. Kuntien osuus tästä on ollut noin 18 miljardia euroa.

Suitset suorahankinnoille

Kilpailu- ja kuluttajavirasto (KKV) valvoo uuden hankintalain mukaisesti julkisia hankintoja. Suomen Yrittäjien kilpailuasioiden päällikkö Satu Grekinin mukaan muutos on hyvä, sillä aiemman hankintalain aikana valitusoikeus oli rajattu toimijoille, jotka olivat itse mukana tarjoamassa tai toimijoille, jotka olisivat voineet tarjota, jos hankinta olisi kilpailutettu.

– Nyt kuka tahansa, joka katsoo hankintayksikön menetelleen hankintalainsäädännön vastaisesti, voi tehdä toimenpidepyynnön KKV:lle.

KKV:n mukaan valvonta suunnataan esimerkiksi hankintojen kilpailuttamatta ja ilmoittamatta jättämiseen (lainvastaisiin suorahankintoihin) tai tarkoitukselliseen hankintailmoituksen laatimiseen puutteellisena.

Riikka Koskenranta

riikka.koskenranta@yrittajat.fi