Satakunnan Yrittäjäaktiivisin Harjavalta
Harjavalta palkittiin Satakunnan vuoden yrittäjäaktiivisimpana kuntana 2021.
17.11.2021 klo 18:01
Uutinen

Harjavalta Satakunnan yrittäjäaktiivisin kunta 2021

Satakunnan Yrittäjät on palkinnut Harjavallan kaupungin Satakunnan yrittäjäaktiivisimpana kuntana vuonna 2021. Harjavalta on nostanut tasoaan viime vuosina ja palkinto onkin osoitus määrätietoisesta työstä yritysten toimintaedellytysten parantamiseksi. Onnea!

Satakunnassa kunnat panostavat yhä entistä enemmän yhteistyöhön yritysten kanssa. Satakunnan Yrittäjät on yhteistyössä paikallisyhdistystensä ja kuntapäättäjien kanssa jo vuodesta 2011 asti arvioinut kuntien aktiivisuutta toimia yritysten toimintaedellytysten parantamiseksi. Arviointi toimii hyvänä laatumittarina ja sitä kautta kunnat löytävät yhdessä yritystensä kanssa kehittämiskohteita.

Yrittäjäaktiivinen kunta -kyselyyn vastasi tänäkin vuonna kaikki kunnat, mikä osoittaa vahvaa yhteistä tahtotilaa asioiden kehittämiseen. Vastausten ja raadin arvioinnin perusteella ykkössijan ja Satakunnan Yrittäjäaktiivisin kunta 2021 -tittelin sai nimiinsä Harjavalta.

– Harjavalta on parantanut Yrittäjäaktiivinen kunta -kyselyn mittaristossa tulostaan edellisinä vuosina tasaisesti ja onkin jo aiemmin saanut kunniamaininnan erityisestä tason nostosta. Harjavalta ei ole kuitenkaan tyytynyt kunniamainintaan, vaan paransi tulostaan myös tänä vuonna, Satakunnan Yrittäjien toimitusjohtaja Markku Kivinen kertoo.

Vahva ja Rohkea Harjavalta

Valinnan perusteissa oli muun muassa Harjavallan Vahva ja Rohkea -strategia, jota toteutetaan kaupungin kaikilla tasoilla. Strategian mukaisesti kaupunki nostaa toimintansa keskiöön painopisteitä, joille on määritetty vastuutahot.

Harjavalta on käyttänyt Yrittäjien kuntabarometrin tuloksia oman toimintansa kehittämiseen. Tulokset on käyty läpi kaupungin johtoryhmässä, elinkeinotiimissä sekä suurteollisuuspuiston välisessä yhteistyöryhmässä. Muiden menestyneiden kuntien toimia on verrattu omaan toimintaan ja etsitty parannustoimia.

– Harjavallan kaupunki kehittää yritysvaikutusten arvioinnin käyttöönottoa päätöksenteossa. Tehtävät päätökset on siis arvioitu yritys- ja elinvoimavaikutusten osalta ennakkoon ja systemaattisesti, ja näin jokaisen kunnan kuuluisikin toimia, toteaa Heikki Kaplas, Satakunnan Yrittäjien järjestöpäällikkö.

Harjavalta kehittynyt positiiviseen suuntaan

Harjavallassa toimii elinkeinotiimi, jonka toiminnasta voidaan havaita myös ulospäin, että kunnan ja virkamiesten sekä luottamushenkilöiden yrittäjyysasenne on mennyt vuosittain positiivisempaan suuntaan. Tämä näkyy koko Harjavallan toiminnassa, kun otetaan esimerkiksi vaikkapa yrityksiä koskevien päätösten tekeminen. Harjavallassa lautakunnat kokoontuvat tarpeen mukaan useammin ja nopeammalla aikataululla, että asioiden hoidon sujuvuus ja tehokkuus voidaan varmistaa. Harjavalta myös kehittää omaa hankintatoimeaan tekemällä yhteistyössä Satakunnan Yrittäjien hankintaneuvojan kanssa.

– Yrittäjyys on ollut Harjavallan koulujen painopisteenä useamman vuoden ajan, ja yrittäjyyskasvatus on osa kunnan perusopetusta kaikilla vuosiluokilla. Harjavallan Yrittäjät on mukana yrittäjyyskasvatuksen toteuttamisessa, Heikki Kaplas nostaa esimerkkejä valinnan perusteluista.

Tavoitteena yhtenäinen yrittäjyysmaakunta

Ensi vuoden alkupuolella asioita mitataan asiakasnäkökulmasta, kun yrittäjät arvioivat oman kuntansa toimintaa yritysten näkökulmasta Yrittäjien kuntabarometrissa. Satakunta on pärjännyt tässä mittauksessa kaksi edellistä kertaa hyvin ja olemme olleet kahdesti peräkkäin maakunnista kakkostilalla.

– Nyt on aika tavoitella ykköstilaa, jolloin voimme aidosti todeta, että Satakunta on yhtenäinen yrittäjyysmaakunta, Markku Kivinen kannustaa samalla yrittäjiä vastaamaan tulevaan Yrittäjien kuntabarometriin.

Kyselyllä kehitetään kuntien yrittäjälähtöisyyttä

Yrittäjäaktiivinen kunta -kyselyssä arvioidaan muun muassa kuntastrategian ja elinvoimaohjelman ajantasaisuutta, elinkeinotoimen resursseja sekä yrityspalvelujen sekä hankinta- ja lupa-asioiden toimivuutta. Arviointi mittaa myös yrittäjien ja kunnan välistä yhteistyötä sekä päättäjien yrittäyysasennetta.

Laaja arviointi antaa hyvän kuvan kunnan yrittäjälähtöisestä ajattelusta. Kunta arvioi, miten aktiivisesti se panostaa yrittäjyyteen ja yritysten menestysten myötä kunnan elinvoimaan. Samalla arviointi toimii kehittämistyökaluna, jonka avulla kunta ja yritykset voivat yhdessä pohtia kehitettäviä asioita.

Palkinnon jaettiin keskiviikkona 17.11.2021 Yrittäjäaktiivinen kunta -seminaarissa Huittisissa.