Moni kaupan alan yritys palkkaa joulusesongiksi kiireapulaisia. (Kuva: Getty Images)

Harkitsetko kiireapulaisen palkkaamista joulun alla? – Muista nämä asiat

Moni kaupan alan yritys palkkaa joulusesongin ajaksi kiireapulaisen. Siitä on hyötyä niin yritykselle kuin työkokemuksen kannalta myös nuorille ja opiskelijoille.

Monessa kaupan alan yrityksessä huhkitaan nyt joulukiireiden kanssa. Kun yrittäjän omat kädet eivät riitä, ratkaisuna voi olla kiireapulaisen palkkaaminen.

– Kausi- ja sesonkiluonteisen työn sekä työntekijöiden tärkeys kulminoituu siihen, että tietyillä toimialoilla yritykset eivät voi pitää ympäri vuoden vakituisessa työsuhteessa tarvittavaa määrää työntekijöitä. Toisaalta kiiresesongit antavat yrityksille mahdollisuuden tarjota työtä esimerkiksi nuorille ja opiskelijoille. Tätä kautta yritykset voivat luoda hyvää työnantajakuvaa ja tarjota kokemuksia työelämästä, Suomen Yrittäjien asiantuntija Atte Rytkönen-Sandberg sanoo.

Ennen työsopimuksen tekemistä kannattaa harkita, minkä verran työtä on mahdollista tarjota. Työsopimus voidaan solmia kokoaikaiseksi tai osa-aikaiseksi. Jos kyseessä on kokoaikainen sopimus, palkkaa pitää maksaa koko työajalta, vaikka työtä ei olisi tarjolla jokaiselle päivälle.

Huomioi työsopimuksen sisältö

Työsopimuksen sisältöön kannattaa Rytkönen-Sandbergin mukaan kiinnittää erityistä huomiota. Tärkeitä asioita ovat muun muassa työnteon alkamishetken ja työsuhteen keston kirjaaminen sekä mahdollisen määräaikaisuuden peruste. Myös työtehtävän sisältö ja työaika kirjataan työsopimukseen.

– Työsopimukseen pitää lisäksi kirjata työhön mahdollisesti sovellettava työehtosopimus, Rytkönen-Sandberg muistuttaa.

Jos työnantaja on jonkin työnantajaliiton jäsen, työntekijän kohdalla on noudatettava työnantajaliiton tekemää työehtosopimusta. Jos työnantaja ei ole työnantajaliiton jäsen, työnantajan tulee noudattaa kyseiselle toimialalle vahvistettua yleissitovaa työehtosopimusta, jos sellainen kyseisellä toimialalla on.

Näin sovit koeajasta

Jos koeaika otetaan käyttöön, se voi olla määräaikaisessa työsopimuksessa enintään puolet työsopimuksen kestosta, mutta enintään kuusi kuukautta. Koeajasta on aina mainittava työsopimuksessa. Jos kiireapulaisen työsuhde kestää kaksi kuukautta, koeajan maksimipituus on yksi kuukausi.

Koeajan tarkoitus on nimensä mukaisesti selvittää työntekijän soveltuvuus kyseiseen tehtävään. Samalla työntekijä näkee, onko työ sellaista, mitä hän kuvitteli sen olevan.

Rytkönen-Sandbergin mukaan työsopimus voidaan purkaa molemminpuolisesti ilman irtisanomisaikaa.

– Työsopimusta ei saa purkaa epäasiallisilla tai syrjivillä perusteilla, hän huomauttaa.

Tärkeä perehdytys

Rytkönen-Sandberg pitää perehdyttämistä tärkeänä osana uuden työntekijän rekrytoimista etenkin silloin, kun kiireapulaisella ei ole aikaisempaa kokemusta työtehtävästä tai toimialasta.

– On hyvä perehdyttää työntekijä paitsi varsinaisiin työtehtäviin, mutta lisäksi erilaisiin käytännön asioihin ja talon tapoihin kuten siihen, miten sairauspoissaoloista ilmoitetaan. Jos kyse on esimerkiksi asiakaspalvelutyöstä, voi olla hyvä käydä läpi muun muassa henkilökohtaisen älypuhelimen käyttöön liittyvät pelisäännöt, Rytkönen-Sandberg jatkaa.

Kuinka nuori saa solmia työsopimuksen?

Vähintään 15-vuotias kiireapulainen saa solmia itse työsopimuksen. Alle 15-vuotias henkilö tarvitsee huoltajan suostumuksen.

Viisitoista vuotta täyttäneen työntekijän säännöllinen työaika saa olla yhtä pitkä kuin täysi-ikäisen työntekijän työaika vastaavassa työssä. Säännöllinen työaika on työaikalain mukaan kahdeksan tuntia vuorokaudessa ja 40 tuntia viikossa. Sen sijaan 15-18-vuotiaan työntekijän työaika ei saa ylittää yhdeksää tuntia vuorokaudessa eikä 48 tuntia viikossa.

– Työnantajan tulee huolehtia siitä, ettei työ vaadi nuoren ikään ja voimiin nähden kohtuutonta ponnistusta tai vastuuta. Työnantajalla on erityinen velvollisuus ohjata ja perehdyttää nuorta työntekijää, Rytkönen-Sandberg korostaa.

Muista työtodistus

Kun työsuhde päättyy, työntekijällä on oikeus saada sitä pyytäessään kirjallinen todistus työsuhteen kestosta ja työtehtävien laadusta. Työtodistus tulee tällöin antaa viipymättä. Työtodistuksen antamatta jättäminen on rangaistava teko. Työtodistukseen ei saa sisällyttää arviota työntekijän työtaidosta ja käytöksestä ilman työntekijän nimenomaista pyyntöä.

Vinkkaa meille juttuaihe!

  • Kerro siis meille, mitä yrittäjän elämässä tapahtuu.

Vinkkaa meille juttuaihe!

  • Kerro siis meille, mitä yrittäjän elämässä tapahtuu.
Pauli Reinikainen