27.4.2017 klo 14:15
Uutinen

Harkitsetko toiminimen perustamista? Katso vastaukset mieltä askarruttaviin kysymyksiin

Moni kevytyrittäjä pohtii parhaillaan toiminimen perustamista. Kokosimme vastaukset yleisimpiin kysymyksiin yrittäjyydestä.

Kerroimme kevytyrittäjille tarkoitettua Ukko.fi -palvelua koskevasta uudistuksesta. Palvelun asiakkaat siirtyivät toukokuun alusta alkaen YEL-vakuutettujen joukkoon eli heitä kohdellaan jatkossa yrittäjäsäädösten mukaisesti.

Muutoksen myötä moni kevytyrittäjä pohtii toiminimen perustamista. Siirtyminen ”oikeaksi” yrittäjäksi tuo mukanaan tiettyjä muutoksia kevytyrittäjyyteen verrattuna. Yksi muutoksista on kirjanpitovastuu. Toisaalta toiminimiyrittäjä säästää, koska hänen ei tarvitse maksaa ylimääräisiä maksuja laskutuspalvelulle.

Kokosimme yhteen vastaukset yleisiin toiminimen perustamista ja yritystoimintaa koskeviin kysymyksiin.

Mitä YEL tarkoittaa ja onko YEL-maksu pakko maksaa?

YEL-työtulo on kaiken yrittäjän lakisääteisen sosiaaliturvan perusta. Sen mukaan määräytyy oikeus etuuksiin sekä vakuutusmaksujen ja maksettavien etuuksien suuruus. Aloittavan yrittäjän maksu on vuonna 2017 matalimmillaan 18,8 prosenttia YEL-työtulosta. Vakuutus tulee ottaa, kun yrittäjän (kaikkeen) yritystoimintaan käyttämä työpanos on arvoltaan vähintään vakuuttamisvelvollisuuden alarajalla. Alaraja vuonna 2017 on ​7645,25 euroa. Maksun voi tilittää useammassa erässä vuoden aikana.

Mitä lakisääteisiä velvoitteita kuuluu toiminimiyrittäjälle verrattuna kevytyrittäjyyteen? Mistä yrittäjä saa näissä asioissa apua?

Sekä laskutuspalveluiden kautta että omalla y-tunnuksella toimivat (toiminimiyrittäjä) ovat molemmat työ- ja sosiaalivakuutuslainsäädännössä yrittäjiä. Siten heillä on samat velvoitteet ja oikeudet. Laskutuspalvelun asiakas toimii kuitenkin yleensä laskutuspalvelun y-tunnuksella. Tällöin hänen toimintansa kirjataan laskutuspalvelun kirjanpitoon eikä hänen omaansa. Samoin alv-velvollisuus määräytyy laskutuspalvelun liikevaihdon perusteella. Suomen Yrittäjien jäsenenä saa maksutonta neuvontaa sekä yrittäjän sosiaalivakuutukseen että verotukseen liittyvissä kysymyksissä.

Mitä tapahtuu, jos yrittäjä jää päivätyöstään työttömäksi? Saako hän normaalisti työttömyyskorvauksia vai voiko toiminimi hankaloittaa niiden saamista?

Jos yrittäjä käy yritystoiminnan lisäksi päivätöissä siten, että palkkatyö on päätoimi ja yhdenaikaisuus jatkuu vähintään kuusi kuukautta, ei yritystoiminta päivätyöstä työttömäksi jäädessä estä etuuden saamista. Tällöin yritystoiminta katsotaan sivutoimiseksi. Siitä saatavat tulot saattavat kuitenkin vaikuttaa etuuden suuruuteen.

Jos yritystoiminta ei enää työllistä, toiminimiyrittäjä pääsee kiinni etuuksiin lopettamalla mahdollisen YEL-vakuutuksen ja ilmoittamalla TE-toimistoon, ettei enää jatka yritystoimintaa.

Esimerkiksi kevytyrittäjäpalvelu Ukko.fi:n asiakkaat ovat maksaneet lomarahoja. Tarvitseeko niitä miettiä toiminimen kanssa?

Lomarahat ovat työehtosopimuksilla sovittuja palkan eriä, joten yrittäjänä toimittaessa sellaisia tuloeriä ei tunneta. Jos laskutuspalvelut ovat tällaisia maksaneet, on nekin todennäköisesti otettu suoraan asiakkaan toimeksiantajalta saamasta palkkiosta ja maksettu asiakkaalle lomaraha-nimikkeellä. Samalla toimeksiantopalkkiotasolla, mutta omalla y-tunnuksella toimiva yrittäjä ei siis tältä osin häviä kokonaistulovertailussa laskutuspalvelun kautta toimivalle.

Mistä löytää kirjanpidon perusteet helposti? Onko toiminimiyrittäjän pakko ottaa kirjanpitäjä?

Yleensä pienimuotoisessa ammatinharjoittamisessa selviää yhdenkertaisella kirjanpidolla, johon avuksi löytyy esimerkiksi toimivia ilmaisohjelmia verkosta. Kirjanpitäjä on hyvä apulainen, jos toiminta on laajempaa. Kirjanpitäjän palvelut vastaavat pitkälti laskutuspalvelusta saatavia palveluita.

Entä arvonlisävero, mitä voi vähentää ja miten?

Arvonlisäveron saa yleensä vähentää, jos tavara tai palvelu on ostettu verollista liiketoimintaa varten toiselta verovelvolliselta. Laajalla vähennysoikeudella estetään veron kertaantumista. Vähennysoikeutta on kuitenkin rajoitettu lähinnä silloin, kun ostot liittyvät enemmän yrittäjän tai henkilökunnan yksityiseen kulutukseen kuin yrityksen liiketoimintaan. Arvonlisäveroa ei voi vähentää esimerkiksi silloin, kun tavara tai palvelu on hankittu edustustarkoitukseen tai jos ostot liittyvät yrittäjän asunnon ja työpaikan välisiin matkoihin. Myöskään yrittäjän tai henkilökunnan asuntona, vapaa-ajan asuntona tai harrastustilana käytettäviin kiinteistöihin liittyviä kuluja ei voi vähentää. Lisäksi henkilöautoihin kohdistuvat kulut ovat vähennyskelpoisia vain tietyissä tilanteissa. Arvonlisäverovelvollisen myyjän tulee antaa ostajalle tosite, josta näkyy tavaran tai palvelun ostohintaan sisältyvä arvonlisävero. Vähennettävät arvonlisäverot ilmoitetaan arvonlisäveroilmoituksella. Pienyrityksellä on oikeus alv:n huojennuspalautukseen 30 000 euron liikevaihtoon asti.

Alv-alaraja on 10 000 euroa. Laskutuspalvelun asiakas tilittää palkkioistaan alv:n, kun laskutuspalvelun liikevaihto ylittää rajan, kun taas alle 10 000 euron liikevaihdolla toimiva toiminimiyrittäjä ei ole velvollinen tilittämään alvia lainkaan.

Voiko samalla toiminimellä tehdä eri alojen töitä?

Kyllä voi.

Pitääkö toiminimi laittaa lepäämään, jos ei töitä tee vaikkapa kahteen vuoteen?

Toiminimeä ei voi laittaa lepäämään, mutta sen voi lopettaa. Jos myöhemmin haluaa jatkaa ammatinharjoittamista, y-tunnus pysyy samana. Verohallinto pyrkii usein poistamaan ennakkoperintätekisteristä yrityksiä, joilla ei ole toimintaa. Toiminnan jatkuessa täytyy tällöin hakeutua uudestaan rekisteriin.

Mitkä vakuutukset toiminimiyrittäjällä kannattaa vähintään olla?

Tämä riippuu toimialasta. YEL-vakuutus on pakollinen, jos toiminta riittävän laajaa. Vapaaehtoinen lakisääteinen tapaturmavakuutus voi olla perusteltu ainakin tapaturma-alttiilla toimialalla. Tapaturmavakuutuksen lisäksi voi olla syytä pohtia myös työterveyshuollon järjestämistä. Työterveyshuollon tehtävänä on ennaltaehkäistä työkykyongelmia. Sairastuvan yrittäjän avuksi on työterveyshuollon sairaanhoito tai vaihtoehtoisesti yksityinen sairaskuluvakuutus, josta korvataan muustakin syystä kuin tapaturmasta aiheutuvia hoitokustannuksia. Joillain toimialoilla on perusteltua, joskus jopa lakisääteistä, hankkia vastuuvakuutus asiakkaille aiheutuvista vahingoista.

Vastaajina Suomen Yrittäjien työmarkkina-asioiden päällikkö Harri Hellstén ja veroasioista vastaava johtaja Anna Lundén.

Pauli Reinikainen

pauli.reinikainen@yrittajat.fi

Tutustu Suomen Yrittäjien rahanarvoisiin jäsenetuihin ja -palveluihin täällä.

Näin perustat toiminimen netissä.