21.2.2019 klo 15:42
Uutinen

Hattulan Yrittäjät haluaa lukiopäätöksen yritysvaikutukset puntariin

Hattulan kunta on tekemässä merkittävää palvelurakennepäätöstä, kun se on ehdottanut Parolan lukiota lakkautettavaksi. Yrittäjien mielestä merkittävän palvelurakennepäätöksen yritysvaikutukset tulisi arvioida valmistelun yhteydessä.

Hattulan Yrittäjien hallitus on ottanut kantaa lukiopäätöksen valmisteluun. Hattulan Yrittäjät toteaa, että lukiolla on vaikutusta toimintaympäristölleen. Oppilaiden, heidän vanhempiensa sekä opettajien asioinnilla on merkitystä yritysten toiminnalle ja palvelujen käytölle sekä kunnan keskustan elävöittämisessä.

– Päätösesitys uhkaa näivettää entisestään keskustan elinvoimaisuutta, yrittäjäyhdistys toteaa.

Hattulan Yrittäjät on ehdottanut Hattulan kunnalle, että se ottaisi kunnan päätöksenteossa käyttöön yritysvaikutusten arvioinnin 2019 alkaen. Arvioinnissa pitää etukäteen ottaa huomioon, onko päätösehdotuksella vaikutuksia olemassa oleviin yrityksiin, yrityskentän kasvuun, yritysten toiminta- ja työllistämismahdollisuuksiin tai yritystoiminnan aloittamiseen.

Hattulan Yrittäjät toteaa, että näin merkittävän palvelurakennepäätöksen valmistelun yhteydessä pitäisi yritysvaikutusten arviointi tehdä. Hattulan kunnan kehittämisen kannalta on tärkeää hyvin toimivan lukion säilyttäminen.

– Arjen sujuvuus on merkittävä lapsiperheitä houkutteleva vetovoimatekijä, Hattulan Yrittäjien hallitus muistuttaa kannanotossaan.

Muita kiinnostavia aiheita