Velkajärjestelyyn pääsy helpottuu. Kuva: Getty Images
20.1.2022 klo 13:58
Uutinen

Helpotuksia velkajärjestelyyn ja yrittäjän uuteen alkuun: Yrittäjät muistuttaa, että korjattavaa jää vielä

Hallitus esittää useita muutoksia velka-ahdingosta kärsiville yrittäjille.

Hallituksen tänään antaman esityksen mukaan ylivelkaantunut tai konkurssin kokenut yrittäjä pääsee jatkossa helpommin velkajärjestelyyn.

– Ylivelkaantuneen pienyrittäjän on jatkossa helpompi päästä takaisin jaloilleen ja jatkaa yritystoimintaansa, Yrittäjien lainsäädäntöasioiden päällikkö Tiina Toivonen iloitsee.

Hallituksen esitys parantaisi konkurssin tehneen ja ylivelkaantuneen yrittäjän mahdollisuuksia vapautua aikaisemman yritystoiminnan veloistaan.

– Konkurssin vaikutukset ovat inhimillisesti raskaat, mutta ne vaikuttavat myös laajemmin koko yhteiskuntaan. Mitä aikaisemmin tilapäisiin talousvaikeuksiin puututaan, sitä todennäköisemmin yritys ja työpaikat pelastuvat. Samalla parantuu velkojien mahdollisuus saada perittävänsä, Yrittäjien työmarkkinajohtaja Janne Makkula sanoo.

Suomen Yrittäjät on vaikuttanut määrätietoisesti nyt esitettyihin muutoksiin.

Velkoja maksetaan pääsääntöisesti kolme vuotta

Hallitus esittää helpotuksia niin sanottuun yrittäjän uuteen alkuun. Liiketoiminnassaan velkaantunut entinen yrittäjä pääsee velkajärjestelyyn nykyistä helpommin. Velkajärjestelyhakemuksen tekeminen olisi mahdollista missä tahansa konkurssimenettelyn vaiheessa.

– Velkajärjestelyyn pääsyn helpottaminen on yksi hallituksen tärkeistä toimista yrittäjien auttamiseksi. Näillä muutoksilla haluamme helpottaa yrittäjien pääsyä uuteen alkuun ja parantaa myös muiden velallisten asemaa, oikeusministeri Anna-Maja Henriksson sanoo.

Pääsääntöisesti entinen yrittäjä maksaisi vanhoja velkoja pois kolme vuotta. Tämän jälkeen yrittäjä pääsee aloittamaan elämäänsä taloudellisesti puhtaalta pöydältä.

– Tämä uusi malli vastaa useiden verrokkimaiden lainsäädäntöä yrittäjän henkilökohtaisesta konkurssista, Toivonen muistuttaa.  

Janne Makkula pitää nykyistä lakia tiukkana ja epäselvänä. Sen takia elinkeinonharjoittajan velkajärjestelyyn on hakeuduttu harvoin.

– Tähän tulee nyt muutos. Jatkossa liiketoiminnan laajuutta ei katsota velkajärjestelyn esteeksi. Pääsyn esteenä ei olisi jatkossa sekään, että yrittäjä työllistäisi enintään kaksi ulkopuolista työntekijää, Makkula jatkaa.

Yrittäjät edellyttää lisätoimia

Hallituksen esitys ei korjaa kaikkia yrittäjän uuden alun hidasteita. Näitä ovat esimerkiksi erilaiset elinkeinotoiminnan harjoittamisen kiellot sekä ennakkoperintärekisteriin pääsyn estäminen konkurssin tehneeltä yrittäjältä. 

Kyseiset ongelmat on nostettu esille hallituksen esityksessä, mutta niitä ei vielä esitetä korjattaviksi. Yrittäjät edellyttää, että hallitus ryhtyy nopeasti toimiin. 

 Ei ole enää tätä päivää, että ihmisiä seisotetaan työttöminä sen vuoksi, että aikaisempi yritystoiminta on ajautunut konkurssiin koronavirusepidemian, oman asiakkaan konkurssin tai yrittäjän sairastumisen vuoksi, Tiina Toivonen sanoo. 

– Ongelmallisia ovat sellaiset voimassa olevat säännökset, joiden mukaan elinkeinolupa on riippuvainen siitä, että luonnollinen henkilö tai hänen määräysvallassaan ollut yhtiö on asetettu tietyn ajan sisällä konkurssiin. Tällaisia kieltoja on asetettu esimerkiksi taksiluvan ja varhaiskasvatustoiminnan puolella.

Ennakkoperintärekisteriin merkitseminen on uuden yritystoiminnan käynnistämisen kannalta usein olennaista. Toivosen mukaan yrittäjän uusi toiminta ei välttämättä pääse heti rekisteriin, jos taustalla on konkurssi tai maksuvaikeuksia.

– Rekisteriin merkitsemisen epääminen on käytännössä elinkeinotoiminnan harjoittamisen este esimerkiksi niillä toimialoilla, joilla on käytössä verotuksessa kotitalousvähennys. On sekä henkilökohtaisesti mutta myös yhteiskunnan kannalta perusteltua, että niin sanotun rehellisen konkurssin tehneet henkilöt voisivat mahdollisimman nopeasti työllistää itsensä uudelleen yrittäjänä. 

Maksuhäiriömerkintöjä koskeva hallituksen esitys on erillinen hanke, joka on ollut eduskunnan käsittelyssä viime kesästä saakka. Esitys on parhaillaan arvioitavana perustuslakivaliokunnassa.