29.5.2018 klo 13:35
Uutinen

Helsingin elinkeinopolitiikan painopisteet vahvistettu – yritystoiminnan edistäminen näkyy vahvasti tavoitteissa

Helsingin kaupunginhallituksen elinkeinojaosto vahvisti 28.5.2018 Helsingin kaupungin elinkeinopolitiikan painopisteet vuosille 2018–2021.

Helsingin elinkeinopolitiikan kolme painopistealuetta ovat kaupunkistrategiaan perustuen kansainvälisesti houkutteleva Helsinki, osaavan työvoiman kaupunki sekä alusta uusille innovaatioille ja kasvavalle liiketoiminnalle. Kukin painopiste sisältää yhteensä 14 toimenpidekokonaisuutta, joita kaupunki toteuttaa strategiakauden aikana. Painopisteitä tarkistetaan tarvittaessa kauden edetessä.

– Helsingin uudet elinkeinopoliittiset tavoitteet on tiivistetty dynaamisiksi ja konkreettisiksi toimenpiteiksi, joilla halutaan edistää yritystoimintaa pääkaupungissa ja palvella asiakkaita entistä paremmin, kiittää Helsingin Yrittäjien puheenjohtaja Mari Laaksonen.

Osaavan työvoiman saannin turvaamiseksi kaupungin tavoitteena on muun muassa poistaa esteitä, jotka muodostavat yrityksissä esteitä kasvulle. Erityisesti nuorten ja toisen polven maahanmuuttajien potentiaali pyritään saamaan nykyistä paremmin käyttöön.

– Yhä useampi helsinkiläinen yrittäjä on maahanmuuttajataustainen, ja Helsingin Yrittäjien kansainvälinen yrittäjäverkosto HEI Network toimii yhteistyöverkostona eri kulttuuritaustaisille yrittäjille. Kaksi vuotta toimineen verkoston kautta on jo avautunut uudenlaisia väyliä kansanvälisille markkinoille ja luotu uusia yhteistyösuhteita, kertoo Helsingin Yrittäjien toimitusjohtaja Tiina Oksala.

Varsinaisten elinkeinopoliittisten painopisteiden ja toimenpiteiden ohella Helsingin elinvoimaan vaikuttavat ratkaisevasti myös muun muassa koulutukseen, asumiseen, liikenteeseen, ympäristöön, kulttuuriin ja turvallisuuteen liittyvät toimenpiteet. Kaikilla näillä toimilla Helsinki tavoittelee kaupunkistrategiansa mukaisesti maailman toimivimman kaupungin asemaa.

>> Helsingin elinkeinopoliittiset tavoitteet 2018–2021

Lisätietoja:

Tiina Oksala, toimitusjohtaja, Helsingin Yrittäjät

p. 040 548 1104, tiina.oksala@yrittajat.fi

Kuva: Shutterstock