28.9.2020 klo 08:57
Uutinen

Helsingin ja Pääkaupunkiseudun Yrittäjät huolissaan sote-uudistuksesta – Yritysten merkitys sote-palveluiden tuottamisessa unohdettu

Sote-uudistuksella tavoitellaan yhdenvertaisia sosiaali- ja terveyspalveluja kaikille suomalaisille, palvelujen saatavuuden ja laadun parantamista sekä kustannusten kasvun hillintää. Helsingin Yrittäjät ja Pääkaupunkiseudun Yrittäjät ovat huolissaan suunnitelmista, sillä ehdotettu sote-malli ei vastaa uudistuksen tavoitteisiin, eikä tunnista monikanavaisen palvelutuotannon merkitystä sote-palveluissa työllistämis-, tuottavuus- ja elinvoima-vaikutuksineen.

Yrittäjäjärjestöt korostavat, että sote-uudistuksen tavoitteiden saavuttaminen edellyttää kaikkien tarjolla olevien resurssien hyödyntämistä. Julkista tuotantoa ei tule suojella kilpailulta, ja yksityistä sektoria on tarpeen hyödyntää sote-palvelujen tuottamisessa nykyistä enemmän.

– Sote-uudistuksen pitää mahdollistaa selvästi esitystä laajemmin yritysten tarjoamien resurssien ja osaamisen hyödyntäminen palveluiden tuottamisessa ja kehittämisessä. Eri kokoiset yritykset ovat tärkeä osa laadukkaiden sote-palvelujen tuottamista kansalaisille, painottaa Yrittäjien sote-johtoryhmän puheenjohtaja Anne Kangas.

Yrittäjäjärjestöt pitävät merkittävimpänä puutteena sitä, ettei esitys sisällä monituottajamallia.

– Esitystä tulee muuttaa siten, että se kannustaa monituottajuuteen sote-palveluiden tarjonnassa. Erityisesti mikro- ja pk-yrityksille tärkeiden palvelusetelien ja henkilökohtaisen budjetin nykyistä laajempi käyttö tulee lisätä velvoittavasti lakiin, vaatii Helsingin Yrittäjien toimitusjohtaja Tiina Oksala.

Esityksessä palvelujen järjestämisestä vastaaville sote-maakunnille annettaisiin rajalliset mahdollisuudet päättää oman alueensa palvelutuotannosta. Sote-maakunnat tarvitsevat kuitenkin aidon itsehallinnon ja mahdollisuuden toteuttaa parhaita ratkaisuja alueen omista tarpeista käsin. Samalla sote-maakunnille tulee asettaa velvoite palvelustrategian laatimiseen ja palvelu-markkinoiden kehittämiseen.

Sote-kustannusten kasvun hillitseminen edellyttää, että palvelujen järjestäjät tietävät, mitä palvelut maksavat. Tarvitaan läpinäkyvä, yhtenäinen ja velvoittava julkisten palvelujen kustannuslaskennan malli.

Helsingin ja pääkaupunkiseudun erityispiirteet ja koko Uudenmaan kasvava väestömäärä on otettava mallissa huomioon. Uudistuksen rahoitusta ei tule toteuttaa esitetysti, vaan alueelta kerättävät tulot pitää voida kohdentaa alueen omiin kasvaviin palvelutarpeisiin.

Sote-aloilla toimii yli 18 000 eri kokoista yritystä, jotka työllistävät noin 80 000 henkeä. Uudistuksen vaikutukset yrityksiin ja palvelutarjontaan on arvioitava kattavasti.

Helsingin Yrittäjät ja Pääkaupunkiseudun Yrittäjät jättivät yhteisen lausuntonsa esityksestä sote-uudistukseksi 25.9.2020 sosiaali- ja terveysministeriölle.

Lisätiedot:

puheenjohtaja Anne Kangas, Yrittäjien sote-johtoryhmä
p. 040 715 4945, anne.kangas @ hoitokotipaivakumpu.fi

toimitusjohtaja Tiina Oksala, Helsingin Yrittäjät
p. 040 548 1104, tiina.oksala @ yrittajat.fi

Kuva: Anton Sucksdorff