28.1.2021 klo 12:46
Uutinen

Helsingin ja Uudenmaan alueen Yrittäjät: Sote-uudistusta pitää vielä korjata – pienet yritykset huolissaan tulevaisuudestaan

Sote-uudistus on eduskunnan käsittelyssä. Jos hallituksen esitys menisi sellaisenaan läpi, se heikentäisi yksityisten palveluntuottajien mahdollisuuksia tuottaa palveluita hyvinvointialueille ja siten kansalaisten palveluja, työllisyyttä ja elinvoimaa, tiivistivät Helsingin ja Uudenmaan alueen yrittäjäjärjestöt yhteisessä Sote-seminaarissaan keskiviikkona.

Sote-uudistuksella on merkittäviä vaikutuksia sote- ja hyvinvointialan yrityksille. Pienyritysten mahdollisuudet osallistua sote-palveluiden tuottamiseen tulee varmistaa uudistuksessa paremmin kuin nyt esitetyssä mallissa on tapahtumassa. Yrittäjäjärjestöjen verkkotilaisuudessa käytiin kiinnostavia keskusteluita, joissa uudistusesityksen ongelmia avattiin.

– Yrittäjillä on kasvava huoli siitä, että sote-uudistus heikentää yksityisten palvelutuottajien ja erityisesti pienten yritysten mahdollisuuksia tuottaa tulevaisuudessa palveluita kansalaisille, painotti tilaisuuden avauspuheessaan Helsingin Yrittäjien puheenjohtaja Mari Laaksonen.

Sote-palveluita tuottaa Suomessa yli 18 000 yksityistä palveluntuottajaa, jotka työllistävät 80 000 henkeä. Valtaosa yrityksistä on pieniä: neljä viidestä sote-yrityksestä työllistää alle neljä henkilöä.

Yrittäjillä on iso huoli uudistuksesta, sillä se ei huomioi alan pk-yrittäjyyttä ja markkinoiden kehittymistä, eikä hillitsisi kustannusten kasvua. Suomen Yrittäjien varatoimitusjohtaja Anssi Kujala käsitteli puheenvuorossaan Yrittäjien keskeisiä muutosesityksiä uudistukseen ja tiivisti:

– Nyt lakiesityksessä vaaditaan hyvinvointialueille jopa erityinen hankintojen perusteluvelvollisuus siitä, miksi hankitaan yksityistä palvelutuotantoa oman tuotannon sijaan. Tämä kuvaa lain henkeä, ajatuksena on rajoittaa yksityisen palvelutuotannon hankintaa. Tärkeää on, että tämä vaade poistetaan.

– Lain yhteydessä on myös velvoitettava luomaan kansallinen, yhteinen kustannuslaskennan malli, jotta voidaan luotettavasti verrata yksityisen ja julkisen palvelutuotannon yksikköhintoja, Kujala painottaa.

Yrittäjänäkökulmaa keskusteluun toi pitkään hoivapalvelualalla toiminut Anne Kangas, Hoitokoti Päiväkummusta. Yrittäjien Sote-johtoryhmän puheenjohtajana toimiva Kangas painotti puheenvuorossaan, kuinka tärkeää on velvoittaa sote-järjestäjä laatimaan palvelustrategia.

– Palvelustrategioissa pitää linjata toimivista palveluntuottajamarkkinoista ja osallistaa aidosti niiden laatimiseen sekä palveluiden käyttäjiä että palveluita tuottavia julkisia ja yksityisiä tahoja.

Tilaisuudessa kuultiin kommenttipuheenvuorot helsinkiläisiltä kansanedustajilta Sari Sarkomaalta ja Mari Holopaiselta, jotka vastasivat myös yrittäjien huolestuneisiin kysymyksiin.

Kansanedustaja Sari Sarkomaa (kok) kokee, että uusi sote-malli rikkoo enemmän kuin rajoittaa. Hän painotti, että sote-palveluiden järjestämisessä pitäisi olla tilaa kaiken kokoisille toimijoille, jotta sosiaali- ja terveyshuoltoalan tarvitsemat innovaatiot ja kehittyvät palvelumarkkinat voidaan turvata.

Kansanedustaja Mari Holopainen (vihr) uskoo sen sijaan, ettei terveydenhuoltoalalta tule puuttumaan liiketoimintamahdollisuuksia jatkossakaan. Hän ilmaisi kuitenkin huolensa muun muassa erikoissairaanhoidosta – miten sen laatu turvataan jatkossa ja miten ihmiset, varallisuustilanteestaan huolimatta, saavat tarvittavan hoidon.

Yrittäjäjärjestö esittää sote-uudistukseen kiteytetysti seuraavia muutoksia:

  1. Järjestämislain osaksi velvoittava kustannuslaskennan malli, joka mahdollistaa palvelutuotannon yksikköhintojen vertaamisen.
  2. Palveluntuottajille tasapuoliset toimintaedellytykset, ja oikeus organisoida toimintonsa tarkoituksenmukaisella tavalla.
  3. Järjestämislaissa järjestäjä – ja tuottajatoimintojen eriyttäminen.
  4. Palvelustrategian kirjausten tulee tukea monituottajuutta.
  5. Palvelusetelistä tehtävä palveluiden saatavuuden turvaava väline.
  6. Vähäriskinen liiketoiminta tulee kieltää.

Tilaisuuden loppuyhteenvedossa Helsingin Yrittäjien toimitusjohtaja Tiina Oksala korosti, että käsipareja tarvitaan merkittävästi lisää sote-aloille tulevina vuosina ja yrittäjien huolenaiheet uudistuksen vaikutuksista yrittäjäkenttään on tarpeen ottaa vakavasti sote-lakeja valmisteltaessa.

Yrittäjien sote-seminaarikiertue meneillään

Helsingin ja Uudenmaan alueen yrittäjäjärjestöjen yhteinen Sote-seminaari toteutettiin osana Yrittäjien valtakunnallista seminaarikiertuetta. Yrittäjäjärjestö järjestää tammi-helmikuussa alueellisia tilaisuuksia, joiden tarkoituksena on käydä keskustelua yrittäjien näkemyksistä sote-uudistuksesta ja lakiesityksen muutostarpeista. Tilaisuudet tavoittavat merkittävän joukon yrittäjiä ja päättäjiä ympäri Suomen.

>> Lue lisää aiheesta Yrittäjät.fi-sivustolta: Sote-seminaarit tavoittaneet ison joukon yrittäjiä ja päättäjiä – ”Hyvinvointialueet pitäisi lailla velvoittaa erottamaan järjestäjä ja tuottaja”

Lisätietoja:

Yrittäjien Sote-johtoryhmän puheenjohtaja Anne Kangas, Hoitokoti Päiväkumpu
p. 040 715 4945, anne.kangas (at)hoitokotipaivakumpu.fi

Helsingin Yrittäjien toimitusjohtaja Tiina Oksala
p. 040 548 1104, tiina.oksala(at)yrittajat.fi

Kuva: Anton Sucksdorff