15.3.2019 klo 13:17
Uutinen

Helsingin julkisten ja yksityisten päiväkotien rakennuslupaselvityksessä ilmeni olennaisia puutteita kaupungin toimintaprosesseissa – päiväkotitoimijoiden tasapuolinen kohtelu tärkeää

Helsingin kaupungin päiväkotiselvityksessä käytiin läpi sekä kaupungin omien että yksityisten päiväkotien rakennuslupia. 15.3.2019 julkistetun selvityksen mukaan yhteensä 71 päiväkodille ei ollut haettu rakennuslupaa tai niissä oli puutteita. Kaupunki aikoo varmistaa, että tilanne saadaan kuntoon syksyyn mennessä.

Valtaosassa helsinkiläisistä päiväkodeista rakennuslupa-asiat ovat kunnossa eli toimitilalle on myönnetty rakennuslupa päiväkotikäyttöön ja tila on hyväksytty käyttöön otettavaksi loppukatselmuksessa.

Selvityksessä ilmeni, että Helsingin kaupungin alueella on 34 Helsingin kaupungin omaa päiväkotitoimitilaa ja 37 yksityistä käytössä olevaa päiväkotitoimitilaa, joilla ei ole rakennuslupaa päiväkotitoiminnalle. Kaupungin päiväkotitiloissa on yhteensä 1082 asiakaspaikkaa ja yksityisissä päiväkodeissa on yhteensä 829 asiakaspaikkaa. Pelkästä rakennusluvan puuttumisesta ei voida päätellä sitä, onko tiloissa jotain esteitä päiväkotitoiminnan järjestämiseen.

Selvityksen yhteydessä ilmenneiden epäkohtien johdosta kaupungin Kasvatuksen ja koulutuksen toimiala ja Kaupunkiympäristön toimiala ovat jo sopineet useista toimenpiteistä, joilla kehitetään päiväkotien rakennuslupien valvontaan liittyvää prosessia, yhteistyötä ja tiedonkulkua. Kaupungin ohjetta yksityiselle palveluntuottajalle on uusittu alkuvuonna, jotta toimintamenettelyt olisivat selkeämmät.

Yksityiset päiväkotitoimijat ovat kokeneet lupaprosessit monimutkaisiksi ja niissä on ollut toiminnallisia puutteita, jotka kaupungin tulee korjata. Päiväkotiyrittäjät pitävät tärkeänä, että lupakäsittelyprosessit ovat selkeät ja kaikille toimijoille yhdenvertaiset.

Yksityisen päiväkodin perustamisprosessissa on useita toimijoita, myös Helsingin kaupunkiorganisaation sisällä, joihin yksityisen palveluntuottajan on oltava yhteydessä ennen päiväkotitoiminnan aloittamista. Helsingin Yrittäjät pitää tarpeellisena, että päiväkotitoiminnan lupien palvelupolkua kehitetään kohti ”yhden luukun” palvelupistettä. Näin voidaan olennaisesti helpottaa ja selkeyttää lupaprosessia.

Lisätiedot:

toimitusjohtaja Tiina Oksala, Helsingin Yrittäjät, p. 040 548 1104, tiina.oksala(at)yrittajat.fi