13.3.2019 klo 09:24
Uutinen

Helsingin kaupungille merellinen strategia vuoteen 2030

Helsingin kaupungille on vahvistettu merellinen strategia ja toimintaohjelma, joka linjaa kehittämistavoitteet vuoteen 2030 saakka. Osa toimenpiteistä on jo toteutuksessa.

Helsingin merellinen sijainti on osa kaupungin perusluonnetta. Merellinen strategia ja toimintaohjelma on laadittu merellisten virkistysmahdollisuuksien ja matkailupalvelujen kehittämiseksi sekä kaupungin yleisen vetovoiman vahvistamiseksi. Tavoitteena on muun muassa parantaa merellisten kohteiden saavutettavuutta, kehittää saariston palveluja ja edistää merellisiä tapahtumia.

Valmistelua ohjasi Maailman toimivin kaupunki -kaupunkistrategia 2017–2021 ja sen merellisyyttä koskevat tavoitteet. Kaupunkistrategian mukaan merellisyyttä on hyödynnettävä nykyistä paremmin kaupungin vetovoimatekijänä.

Merellinen strategia ja sitä toteuttavat toimenpiteet laadittiin yhteistyössä kaupungin eri toimialojen ja kumppanien kanssa.

– Merellistä strategiaa toteutetaan jo. Tulevan kesän teemana voi pitää eräänlaista merellisen arjen luksusta, kun pistämme kuntoon asioita, jotka helpottavat saaristoon pääsyä ja parantavat palveluja. Saariston kärkikohteiden vesi- ja huoltoliikenteen suunnittelu on käynnissä. Vallisaaren vastuullisen kehittämisen tueksi saari saa kunnallistekniikan. Tulevana kesänä myös vesiliikenteen aikataulut löytyvät HSL:n Reittioppaasta ja esimerkiksi suoraan metrolta saareen voi kulkea kätevästi kaupunkipyöriä ja uusia kaupunkiveneitä hyödyntäen. Lisäksi suosiotaan kasvattavan vesiurheilun mahdollisuuksia parannetaan, merellisen strategian projektipäällikkö Minttu Perttula listaa.

Muita edistysaskelia ovat muun muassa Vasikkasaaren kehittäminen entistä toimivammaksi lähiluontokohteeksi kesäkaudesta 2019 alkaen sekä Vene Helsingissä -kokonaisuuden digipalvelut veneilijöille ja veneilystä kiinnostuneille.

– Myös merellisen palvelutarjonnan täydentymisen eteen on työskennelty tiiviisti. Viime syksynä Helsingissä lanseerattiin veneiden Uberiksi kutsuttu Bout-sovellus ja tälle kaudelle Helsinkiin saapuvat Skipperin kaupunkiveneet, Minttu Perttula toteaa.

Laaja kartoitus merellisen toimintaohjelman taustalla

Merellisen strategian toimintaohjelma perustuu keväällä 2018 toteutettuun taustakartoitukseen. Kaupungin sisältä kerättiin yhteen vireillä olevat suunnitelmat, hankkeet ja muut aloitteet, jotka kytkeytyvät merelliseen kehittämiseen. Yhteensä näitä kirjattiin 55. Lisäksi kartoitettiin asukkaiden ideoita avoimella kyselyllä, jonka tuloksena saatiin noin 500 merellisyyteen liittyvää kehittämisajatusta.

– Helsingin merellisyyden kehittäminen merkitsee ennen kaikkea hyvää yhteispeliä kumppaneiden kanssa tärkeiksi koettujen yhteisten tavoitteiden toteuttamiseksi, linjaa Perttula.

Lisätietoa:

>> Helsingin merellinen strategia 2030