6.10.2017 klo 10:32
Uutinen

Helsingin Yrittäjät ei kannata nopeusrajoitusten laskemista – katujen korjaustöitä nopeutettava

Helsingin kaupunki suunnittelee kaupungin katuverkon nopeusrajoitusjärjestelmän uudistamista ja nopeusrajoitusten laskemista muun muassa kaupungin keskustassa.

Helsingin Yrittäjät pitää tärkeänä, että kaupungin kokonaisvaltaisessa kehittämisessä huolehditaan siitä, että kaupungin keskusta on vetovoimainen asiointi- ja työpaikka-alue. Tämä edellyttää sitä, että keskusta on hyvin tavoitettavissa kaikilla liikennevälineillä.

Helsingissä suunnitellaan kaupunkibulevardien rakentamista, Hämeentien sulkemista läpiajoliikenteeltä ja kävelykeskustan laajentamista, jotka hidastavat ajoneuvoliikennettä. Nyt ehdotetaan lisäksi myös nopeusrajoitusten alentamista keskustan alueella. Kaikilla suunnitelluilla muutoksilla on vaikutusta kaupungin keskustan tavoitettavuuteen ajoneuvoilla. Keskustan alueen yritykset – erityisesti vähittäiskauppa ja kiinteistönomistajat – ovatkin perustellusti huolissaan suunniteltujen liikenteellisten muutosten vaikutuksesta Helsingin keskustan saavutettavuuteen ja vetovoimaisuuteen yritystoiminnan kilpailukyvyn kannalta.

Suunnitteilla oleva nopeusrajoitusten alentaminen laskisi niin tavarakuljetusten, henkilöautojen kuin joukkoliikenteenkin ajonopeuksia. Matkailuliikenteen osalta transfer-kuljetusten tarvitsema aika kasvaisi, mikä lisäisi kustannuksia. Uudistus hankaloittaisi myös jakelu- ja huoltologistiikkaa sekä liikkuvaa palvelutyötä tekevien yritysten toimintaa.

Nopeuksia ei olekaan syytä laskea kategorisesti, vaan niillä tulisi olla paikallinen peruste, jossa kokonaisvaltaiset hyödyt ovat selvästi haittoja suuremmat. Ennen nopeuksien mahdollista muuttamista, tulee huolehtia siitä, että liikenteen edellyttämä katuympäristö on kunnossa ja katuhierarkia on tarkistettu. Onnettomuuksien vähentämisen osalta on kiinnitettävä huomiota myös kasvavan pyöräilyn valvontaan ja pyöräilijöiden valistamiseen liikennesäännöistä.

Katujen korjaustöitä nopeutettava

Helsingissä liikkumista hidastavat merkittävästi lukuisat katutyöt. Auki olevat tiet eri puolilla Helsinkiä ovat piinanneet erityisesti muutamina viime kesinä. Tämä kesä on ollut katujen peruskorjausten suhteen pahin vuosiin, kun jokainen pääväylä on kaivettu auki. Liikenteelle on ongelmallista, kun katutöitä on yhtaikaa niin monilla keskeisillä väylillä, jotka ovat vilkasliikenteisiä reittejä kantakaupunkiin. Tämä on haitannut niin jakelulogistiikkaa kuin asiointi- ja työmatkaliikennettäkin. Myös turistien on ollut hankalampi liikkua nähtävyyksiä katsomaan. Katutyöt hankaloittavat lisäksi liikkeisiin pääsyä ja haittaavat yrittäjien liiketoimintaa.

Katujen korjaustyöt ovat edenneet turhan hitaasti. Monessa kohdin katu on kaivettu auki ja sitten edistymistä työmaalla ei ole tapahtunut moneen viikkoon. Erityisesti liikennettä eniten ruuhkauttavat katutyöt on tehtävä mahdollisimman tehokkaasti. Kaupunki voisi hyvin – asukkaat silti huomioiden – teettää töitä useammassa vuorossa ja pidempiä päiviä. Myös ulkoistamisen johtamista ja töiden aikatauluttamista on tarpeen kehittää.

Helsingin Yrittäjät korostaa lausunnossaan kaupungille, että mahdollisia uudistuksia mietittäessä on keskeistä tarkastella kaikkia kaupunkiin suunnitteilla olevia liikenteeseen vaikuttavia uudistuksia ja niiden vaikutuksia kokonaisuutena ennen uusia päätöksiä. Päätöksenteossa tulee varmistaa kaupungin keskustan saavutettavuus ja vetovoimaisuus. Ruuhkien seuraamisen ja liikenteen sujuvuuden kehittämisen tulee olla jatkuvaa toimintaa. Yrittäjät eivät kannata nopeusrajoitusten laskemista.

Lisätietoja:

Puheenjohtaja Sarianne Reinikkala, Helsingin Yrittäjät, p. 040 9000 334
Toimitusjohtaja Tiina Oksala, Helsingin Yrittäjät, p. 040 548 1104

Kuvat: Mikhail Olykainen / Shutterstock.com