14.9.2020 klo 10:45
Uutinen

Helsingin Yrittäjät: Elielin- ja Asema-aukion kehittämissuunnitelmat puurouttaisivat keskustan liikennettä

Helsingin Yrittäjät ja sen paikallisyhdistys Helsingin Yrittäjät – Etelä-Helsinki ry ovat huolissaan Elielinaukion ja Asema-aukion kehittämissuunnitelmien vaikutuksesta Helsingin keskustan saavutettavuuteen.

Helsingin keskusta-alueella toimivat yritykset ovat kärsineet meneillään olevasta pandemiasta erityisen paljon: matkailu ja tapahtumat ovat jäissä, ulkomaiset turistit kadonneet ja liiketilat vaarassa tyhjentyä. Vaikutukset ovat pitkäkestoisia ja korostavat tarvetta kehittää kaupungin keskustaa siten, että uudistuksilla edistetään keskustan kaupallista elävyyttä ja vetovoimaisuutta. Helsingin keskustaan tulee päästä sujuvasti kaikilla liikennemuodoilla, jotta se säilyy vetovoimaisena niin yrityksille kuin kaupunkilaisillekin.

Kaivokatu säilytettävä kaksikaistaisena ja Postikatu autoliikenteen käytössä

Helsingin autoliikennettä ei tämän hetken suunnitelmissa olla osinkaan siirtämässä maanalaisiin tunneleihin. Siten ydinkeskustan kehittämissuunnitelmissa tulee huolehtia siitä, ettei autoliikenteen ajokaistoja enää nykyisestä vähennetä. Autoliikenne on merkityksellinen toimivalle keskustalle niin asioinnin, työmatkojen, tavarantoimitus- ja huoltoliikenteen kuin liikkuvien yrityspalveluiden osalta.

Rautatieaseman ympäristön kehittämisessä keskeisintä on tehdä alueesta mahdollisimman toimiva liikenteellinen kokonaisuus erilaisilla kulkumuodoilla. Keskustan liikenteen puuroutumisen estämiseksi Kaivokatu on tarpeen säilyttää kaksikaistaisena ja Postikatu autoliikenteen käytössä. Postikadun sulkeminen osittainkin poistaisi myös merkittävän matkailuliikenteen reitin ja hankaloittaisi Rautatieaseman ja alueen hotellien saattoliikennettä.

Kruunusillat-pikaraitiotien päätepysäkki Rautatietorin laidalle

Uuden Kruunusillat-pikaraitiotien päätepysäkkiä suunnitellaan Kaivokadulle. Suunnitelmasta aiheutuu liikenteellisiä haasteita niin jalankulkijoille, pyöräilijöille kuin autoillekin. Pikaraitiotie palvelee vain pientä osaa kaupungissa liikkuvista ja sen vaihtoehtoisia päätepysäkkejä on tarpeen vielä selvittää. Ydinkeskustaan jatkuessaan pikaraitiotien päätepysäkki tulisi sijoittaa Rautatientorin laidalle, jossa se ei tarpeettomasti haittaa Kaivokadun vilkasta liikennettä aseman edustalla.

Lisätiedot:

puheenjohtaja Mari Laaksonen, Helsingin Yrittäjät, p. 040 5780 189, mari.laaksonen @ yrittajat.fi

puheenjohtaja Outi Haapamäki, Helsingin Yrittäjät – Etelä-Helsinki, p. 050 5533 555

Kuva: Shutterstock