29.8.2018 klo 09:29
Uutinen

Helsingin Yrittäjät: Helsingin päivähoitopalveluihin tarvitaan palveluseteleitä

Helsingissä on valmisteltu palvelusetelien käyttöönottoa varhaiskasvatukseen nykyisin käytössä olevan yksityisen hoidon tuen rinnalle. Kaupungin kasvatus- ja koulutuslautakunta päätti eilisessä kokouksessaan yllättäen palauttaa yksityisiin päiväkoteihin suunnitellut palvelusetelit takaisin valmisteluun. Helsingin Yrittäjät pitää lautakunnan päätöstä huonona niin kaupunkilaisten kuin palveluja tuottavien yritysten kannalta.

Helsingin päivähoidossa nykyisin käytössä oleva yksityisen kotihoidon tuki ei ole osoittautunut riittävän toimivaksi, sillä se on koettu monimutkaiseksi, eikä se anna kaupunkilaisille tasa-arvoisia mahdollisuuksia päivähoitopalvelujen valintaan. Kaupungin yksityiset päiväkodit sijaitsevat pääosin Etelä- ja Länsi-Helsingissä.

Palvelusetelien käyttöönotto lisäisi palvelutarjontaa kaupungissa ja toisi myös muilla alueilla asuville perheille mahdollisuuden valita päiväkodin läheltä kotiaan. Valinnan kohdentuessa yksityiseen päiväkotiin perhe saisi tulotasostaan riippumatta kaupungin palvelusetelin. Tämä parantaisi erityisesti pienituloisten lapsiperheiden mahdollisuutta valita päivähoitopalveluja.

Palveluseteli on käytössä päivähoidossa jo noin 75 kunnassa ympäri maata, ja hyvien kokemusten myötä palvelusetelien käyttöönotto laajenee. Palvelusetelin käyttöönotto on auttanut lisäämään päiväkotipaikkoja ja tuonut palveluihin valinnanvaraa.

Helsingin asukasluku kasvaa nopeasti ja julkisten palveluiden rinnalle tarvitaan lisää myös yksityisiä päivähoitopalveluita. Yksityisen varhaiskasvatuksen osuus on nykyisin 12 prosenttia ja palvelusetelin myötä sen on arvioitu kasvavan noin 20 prosenttiin.

Palvelusetelien käyttöönotto varhaiskasvatuksessa toisi perheille vapautta valita omiin tarpeisiinsa parhaiten sopivia palveluita ja parantaisi palvelutarjontaa. Palvelusetelien käyttöönotto hyvin toteutettuna avaa erityisesti pienille yrityksille uusia mahdollisuuksia tarjota yksilöllisempiä palveluja.

Helsingin Yrittäjät pitää tärkeänä, että palvelusetelien käyttöönoton valmistelua varhaiskasvatuksessa Helsingissä jatketaan nopealla aikataululla. Palvelusetelien käyttöönoton valmistelussa tulee varmistaa, että myös pienillä päivähoitoa tarjoavilla yrityksillä on nykyistä paremmat mahdollisuudet tuottaa palveluja.

Lisätietoja:
Tiina Oksala
toimitusjohtaja
Helsingin Yrittäjät
p. 040 548 1104
tiina.oksala@yrittajat.fi

Kuva: Shutterstock