28.8.2018 klo 15:11
Uutinen

Helsingin Yrittäjät: katutyöurakat toteutettava tehokkaammin

Helsingin Yrittäjien toimitusjohtaja Tiina Oksala kommentoi perjantaina 24.8. MTV Uutisissa Helsingin katutyömaiden vaikutusta alueen yrittäjien toimintaan. Oksalan mukaan erityisesti pitkäkestoiset katutyöt, kuten esimerkiksi Mechelininkadun kaksi vuotta kestävä korjausurakka, aiheuttavat harmia sekä yrittäjien toimintaan että asukkaiden arkeen. Nykyistä tehokkaammin toteutetuilla urakoilla saataisiin minimoitua niistä koituvaa kokonaistaloudellista haittaa.

Joka puolella Helsinkiä on mittavia ja pitkäkestoisia tietyömaita, jotka haittaavat liikkumista erityisesti kantakaupungissa. Yrittäjiltä on tullut palautetta työmatkaliikenteen ja tavarankuljetusten hidastumisesta sekä asiakaskadosta kaupunkilaisten ja turistien välttäessä kulkemista hankalissa paikoissa.

– Turistit, jotka vain pistäytyvät liikkeissä, kiertävät tällaiset tietyömaa-alueet kaukaa. Yrittäjille voi aiheutua tästä merkittäviä tappioita, kertoo Helsingin Yrittäjien toimitusjohtaja Tiina Oksala MTV Uutisten haastattelussa perjantaina 24.8.

Uutislähetyksessä haastateltiin Helsingin Yrittäjiä, Helsingin kaupunkia ja Helsingin Mechelininkadulla toimivaa kivijalkayrittäjää. Kadulla tehdään tällä hetkellä erillisiä urakointitöitä päällekkäin. Tietöistä aiheutuva pauke jatkuu osin öisinkin.

– Paljon sitä meiltä kysellään, että milloin tämä oikein loppuu. Sitä ei kuitenkaan kukaan tiedä, toteaa pyöräliike Classic Biken myymäläpäällikkö Santtu Kuivamäki haastattelussa.

Helsingin kaupungin edustaja toteaa MTV Uutisissa, että suururakoihin menee oma aikansa.

– Kaikkien eri toimijoiden pitää päästä tekemään oma tehtävänsä siellä auki avatussa kadussa, niin valitettavasti se joskus kestää. Olemme yrittäneet tiivistää työtahtia tekemällä töitä pidempään, kertoo Helsingin kaupunkiympäristön toimialapäällikkö Jarmo Ahonen.

Oksala: urakoiden tehokkaampi toteutus ratkaisuksi ongelmaan

Uutisissa kerrottiin, että yrittäjät vaativat kaupunkia toteuttamaan tietyöurakat nykyistä tehokkaammin.

– Katutyöt pitäisi tehdä nykyistä nopeammin ja tehokkaammin useassa työvuorossa sen sijaan, että työmaat seisovat pääosan vuorokautta, painottaa Helsingin Yrittäjien toimitusjohtaja Tiina Oksala.

Katutöiden aiheuttamia erilaisia haittoja yrityksille ja katujen käyttäjille huomioidaan urakoiden suunnittelussa ja toteutuksessa puutteellisesti. Oksalan ratkaisu katutöistä koituvan kokonaistaloudellisen haitan minimoimiseen olisi parantaa projektinhallintaa ja teettää työ useammassa vuorossa, urakkana sekä mahdollisimman tehokkaasti kilpailutettuna.

– Julkisten rakennustöiden kilpailuttamisessa tulisi kaupungille aiheutuvien kustannusten ohella huomioida myös kokonaistaloudelliset kustannukset. Töiden valmistumisen nopean aikataulun tulisi olla kilpailutuksen keskeinen laatukriteeri, jotta voidaan vähentää katutöistä aiheutuvia haittoja yrityksille ja kaikille Helsingissä liikkuville, Oksala korostaa.

Helsingin kaupungin kaupunkiympäristön toimialapäällikkö Jarmo Ahonen kertoo uutishaastattelussa, että puolet Helsingin urakoista on kilpailutettuja ja loput ovat kaupungin itse hoidettavana.

– Lisäaikoja on jouduttu antamaan joillekin työmaille maan alta löytyneiden syiden vuoksi, mutta muuten kaikki urakat etenevät sopimuksen mukaisesti. Myöhästymissakkoja annetaan niille, jotka eivät sopimuksen aikataulussa pysy, Ahonen toteaa.

>> Lue uutinen MTV:n sivuilla (25.8.2018)

>> Helsingin tilapäiset liikennejärjestelyt kartalla

Kuva: Shutterstock