9.5.2017 klo 22:15
Uutinen

Helsingin Yrittäjät käynnistää myös lakisääteisen hankintaneuvonnan

Yrittäjäjärjestö on käynnistänyt tarjoajille ja yrittäjille tarkoitetun lakisääteisen hankintaneuvonnan yhteistyössä työ- ja elinkeinoministeriön kanssa. Uudella neuvontapalvelulla halutaan lisätä pienten yritysten ja yhteisöjen pääsyä aikaisempaa paremmin mukaan julkisiin hankintoihin.

– Helsingin Yrittäjien tarjoama uusi lakisäteinen neuvontapalvelu täydentää hienosti järjestön hankinta-asiamiestoimintaa, kertoo uudesta hankintaneuvonnasta vastaava Pentti Komssi.

Hankintaneuvonnan tavoitteena on aktivoida hankintayksiköt tekemään yhteistyötä yritysten kanssa hankintojen valmistelussa ja laatimaan kilpailutusten ehdot sellaiseksi, että pienet yritykset ja yhteisöt voivat tarjota aikaisempaa paremmin. Tavoitteena on myös aktivoida pk-yrityksiä, yhteisöjä ja muita toimijoita jättämään entistä enemmän tarjouksia julkisiin kilpailutuksiin sekä kehittää hankintayksiköiden ja tarjoajien välistä vuoropuhelua.

Pienhankinnat hankinta-asiamies.fi-palvelussa

Uuden hankintalain myötä suuri joukko julkisia hankintoja muuttui pienhankinnoiksi, kun kansallisten tavara- ja palveluhankintojen kynnysarvot nousivat 30 000 eurosta 60 000 euroon.

– Vuoden alusta alkaen alle 60 000 euron tavara- ja palveluhankintoja ei ole enää julkaistu ns. HILMA-palvelussa, joten tiedonsaanti niistä on vaikeutunut merkittävästi, kertoo Helsingin Yrittäjien hankinta-asiamies Jari Lydén.

Hankinta-asiamiesverkosto onkin sopinut yhteistyöstä keskeisten sähköisiä hankintapalveluja toimittavien tahojen kanssa ja pienhankinnat julkaistaan nyt sähköisessä hankinta-asiamies.fi-palvelussa.

Palvelun avulla yrittäjät voivat seurata tarjousvaiheessa olevia tarjouspyyntöjä aiempaa paremmin ja helpommin. Helsingin Yrittäjien jäsenyritykset voivat ottaa pienhankintojen julkaisu- ja vahtipalvelun käyttöönsä maksutta.

Lue lisää Helsingin Yrittäjien hankinta-asiamiespalveluista >>

Lisätietoja:
Hankintaneuvoja Pentti Komssi, p. 044 343 2045, pentti.komssi@yrittajat.fi
Hankinta-asiamies Jari Lydén, p. 045 110 4596, helsinki@hankinta-asiamies.fi