3.5.2021 klo 09:17
Uutinen

Helsingin Yrittäjät: Sote-esitys ei vastaa tulevaisuuden tarpeisiin – tarvitaan toimivaa monituottajamallia

Hallituksen sote-esitys on parhaillaan eduskunnan käsiteltävänä. Sote-uudistuksella on laajat vaikutukset kansantaloudelle ja suomalaisten hyvinvoinnille. Uudistuksen tulee tukea koronasta toipuvassa maassa kasvua, yrittäjyyttä, työllistymistä ja ihmisten hyvinvointia. Sote-esityksessä kuitenkin rajoitetaan mahdollisuuksia hyödyntää yksityisiä yrityksiä ja järjestöjä ihmisten hoitamisessa ja hoivaamisessa, mikä heikentäisi kansalaisten hoitoon pääsyä ja kasvattaisi eriarvoisuutta. Tulevaisuudessa tarvitaan entistä enemmän toimivaa monituottajuutta, jota tulee edistää yhteistyössä yritysten kanssa laadittavilla palvelustrategioilla, korostaa Helsingin Yrittäjät.

Suomessa on yli 18 000 eri sote-alojen yritystä, jotka tuottavat lähes 20 prosenttia maan hoiva- ja hoitopalveluista. Yksityisellä sektorilla työskentelee noin 80 000 henkilöä, ja tulevaisuudessa sote-aloille tarvitaan merkittävästi lisää työllisiä. Suomen väestö vanhenee nopeasti ja hoidettavien määrä lisääntyy, samalla kun veronmaksajien määrä vähenee. Sote-palveluiden tuottamiseen tarvitaankin kaikki resurssit käyttöön.

Palvelustrategian tulee tukea monituottajuutta

Nykyisin kunnat saavat pitkälti päättää siitä, kuka niiden palvelut erilaisissa tilanteissa tuottaa. Sote-esitys antaa uusille hyvinvointialueille vastuun huolehtia ihmisten perustuslain turvaamista palveluista, mutta niillä ei olisi yhtä suurta työkaluvalikoimaa käytössään kuin tällä hetkellä on kunnilla. Myös hyvinvointialueille tulee antaa mahdollisuus valita itse sopivimmat ja kustannustehokkaimmat sote-palveluiden tuottajat – julkiset tai yksityiset. Palveluiden monituottajamallia on tarpeen sote-uudistuksessa edistää, eikä sen sijaan rajoittaa sote-esityksen mukaisesti.

Sote-palveluiden toimiva tuottaminen edellyttää, että hyvinvointialueilla on huolellisesti laaditut palvelustrategiat. Strategioiden tulee sisältää tavoitteellisia kirjauksia siitä, kuinka hyvinvointipalveluiden palvelurakennetta kehitetään ja aidon monituottajamallin rakentumista edistetään. Palvelustrategioiden pitää toteuttaa myös hankintalain henkeä ja tavoitteita.

– Palvelustrategioihin tulee kirjata tavoite pk-yritysten mahdollisuudesta menestyä tarjouskilpailuissa hankintalain hengen mukaisesti ja esimerkiksi jättää osatarjouksia. Palvelustrategian valmisteluun tarvitaan mukaan myös keskeisten sidosryhmien edustajat – yritykset ja kolmas sektori, korostaa Helsingin Yrittäjien toimitusjohtaja Tiina Oksala.

Palveluseteleiden käyttämistä laajennettava

Sote-esitys ohjaa nykymuodossaan asiakasta käyttämään julkisen sektorin palveluita. Asiakas voi myös valita palvelusetelin, mikäli sellainen on tarjolla.

– Palvelusetelin arvo pitää määritellä vastaamaan hyvinvointialueen oman tuotannon todellisia kustannuksia. Palvelusetelin arvoa tulee myös korottaa kustannusten nousua vastaavasti. Nykyisin kuntien käyttämien palveluseteleiden arvo laahaa usein pahasti jäljessä, mikä asettaa palveluiden käyttäjät eriarvoiseen asemaan, toteaa Yrittäjien Sote-johtoryhmän puheenjohtaja Anne Kangas.

Helsingin Yrittäjät katsoo, että palvelusetelistä tulee kehittää palveluiden saatavuuden turvaava väline. Kansalaisille pitää antaa mahdollisuus valita palveluseteli tai henkilökohtainen budjetti aina, kun se on tarkoituksenmukaista. Näin voidaan parantaa palveluiden käyttäjien mahdollisuuksia vaikuttaa siihen, mistä tarvitsemansa hoidon tai hoivan hakee.

Lisätiedot:

Puheenjohtaja Anne Kangas, Yrittäjien sote-johtoryhmäp. 040 715 4945, anne.kangas (at) paivakumpuhoiva.fi

Toimitusjohtaja Tiina Oksala, Helsingin Yrittäjätp. 040 548 1104, tiina.oksala (at) yrittajat.fi

Kuva: Anton Sucksdorff