19.2.2020 klo 13:41
Uutinen

Helsingin Yrittäjät: Tiemaksujen sijaan liikenteen verotukseen kokonaisuudistus

Helsingin kaupunki valmistelee parhaillaan tiemaksujen käyttöönottoa maan hallituksen käynnistämän lainsäädäntötyön ohella. Helsingin Yrittäjät katsoo, että tiemaksujen sijaan tulisi toteuttaa liikenteen verotuksen kokonaisuudistus, uudistaa autokantaa mahdollisimman vähäpäästöiseksi sekä investoida kestävään yhdyskuntarakenteeseen ja liikennejärjestelmään.

Hallitusohjelman mukaan tiemaksujen käyttöönotto mahdollistetaan kaupunkiseuduille lakimuutoksella. Ajoneuvoliikenteen hinnoittelujärjestelmän (tietulli tai ruuhkamaksu) mahdollistuminen edellyttää uutta lainsäädäntöä. Myös liikenteen kokonaisverotuksen uudistamista selvittävän työryhmän toimenpiteet liittyvät valmisteluun.

Helsingin seudun MAL 2019 -suunnitelman mukaan ajoneuvoliikenteen hinnoittelujärjestelmää edistetään. Helsingin kaupunki valmistelee parhaillaan ”Tiemaksujärjestelmän suunnittelu ja arviointi” -nimistä esiselvitystä, jonka tarkoituksena on laatia suunnitelma pääkaupunkiseudulla käyttöön otettavasta tiemaksumallista. Tiemaksujärjestelmän suunnittelu ja arviointi sekä valtion ruuhkamaksulainsäädännön valmistelu luovat valmiuden päättää mahdollisesta tiemaksujen käyttöönotosta. Kaupungin esiselvityksen on määrä valmistua huhtikuun lopulla. Varsinaisen tiemaksujärjestelmän suunnittelu alkaisi esiselvityksen valmistuttua.

Tiemaksujen käyttöönotto merkitsisi Helsingin seudulle kohdentuvaa lisäveroa. Se vaikuttaisi kaupan ja palveluiden kysyntään eri alueilla ja erityisesti Helsingin keskustassa. Myös jakeluliikenteen kustannukset kasvaisivat, mikäli ne olisivat hinnoittelun piirissä. Tämäkin vaikuttaisi kaupan ja palveluiden liiketoimintaan. Alueella on jo muutenkin muuta maata merkittävästi korkeampi elämisen ja yrittämisen kustannustaso, joka nousisi entisestään. Yritysten kannalta on tärkeää, että niin työmatka- ja asiointiliikenne kuin tavaraliikennekin toimivat kustannustehokkaasti. Tiemaksut heikentäisivät Helsingin vetovoimaa ja ohjaisivat asiakasliikennettä ympäristökuntiin, mikä päästöjen vähentämisen sijaan vain siirtäisi niitä muualle. Pääkaupunkiseutu on myös yhtenäinen asumisen ja työssäkäynnin alue, jota tietullien käyttöönotto merkittävästi haittaisi.

Helsingin Yrittäjät painottaa, että osana vaikutusten kokonaisarviointia tulee tarkastella autojen käytön hinnoittelun ja verotusjärjestelmän uudistamista. Sähköautojen yleistyminen on tehokas keino saada tieliikenteen päästöt laskuun. Valmisteluprosesseissa on myös laadittava tiemaksujen toteutus- ja hinnoittelumalleista kattavat vaikutusarviot yritysten ja alueen elinvoimaisuuteen.

Lisätiedot:

toimitusjohtaja Tiina Oksala, Helsingin Yrittäjät
tiina.oksala(at)yrittajat.fi, p. 040 548 1104

Kuva: Milkovasa / Shutterstock.com