14.9.2021 klo 09:37
Uutinen

Helsingin Yrittäjät: Varhaiskasvatuksen Helsinki-lisää korotettava kustannusten kasvua vastaavasti

Helsingin kasvatus- ja koulutuslautakunta käsittelee toimialan ensi vuoden talousarviota. Helsingin Yrittäjät esittää yksityisen hoidon tuen Helsinki-lisän korottamista vastaamaan varhaiskasvatuksen kustannusten viime vuosien kasvua.

Varhaiskasvatukseen osallistuvien lasten lukumäärän lisäämiseksi on varhaiskasvatuksen asiakasmaksuja alennettu viime vuosina – viimeksi 1.8.2021. Samassa yhteydessä ei kuitenkaan ole huomioitu lapsiperheiden yhdenvertaisuutta korottamalla yksityisen hoidon tuen kuntalisää. Sen seurauksena yksityisen varhaiskasvatuksen asiakkaiden maksut ovat nousseet ja samalla palveluntuottajien toimintamahdollisuudet heikentyneet.

Kaikkia varhaiskasvatuksen piirissä olevia asiakasperheitä pitäisi kohdella tasaveroisesti riippumatta siitä, käyttävätkö he kunnallisia vai yksityisiä varhaiskasvatuspalveluita. Ohjaamalla asiakkaita kunnalliseen päivähoitoon heikennetään perheiden hoitopaikkojen saatavuutta ja kasvatetaan julkisen varhaiskasvatuksen kustannuksia entisestään.

Yksityisten päiväkotien taloustilanne heikentynyt

Yksityisten päiväkotien taloustilanne on heikentynyt koronapandemian aiheuttamien ylimääräisten kustannusten lisäksi sen vuoksi, ettei yksityisen varhaiskasvatuksen korvaustaso ole seurannut yleistä kustannusten nousua.

Helsingissä lasten määrä yksityisessä varhaiskasvatuksessa on laskenut merkittävästi viimeisen vuoden aikana ja lisää yksityistä hoitopaikkoja on uhassa hävitä seuraavan vuoden aikana kustannustason kasvun myötä. Yksityinen varhaiskasvatus on kuitenkin veronmaksajien näkökulmasta kunnallista kustannustehokkaampaa. Varhaiskasvatuksen ohjautuminen yhä enemmän yksityisestä kunnalliseen tuotantoon merkitsisi kaupungille merkittävästi suurempia kustannuksia kuin kuntalisän korottaminen kustannusnousua vastaavasti.

Yksityisen hoidon tuen Helsinki-lisään tarvitaan korotus

Yksityisen varhaiskasvatuksen säilymisen turvaamiseksi on yksityisen hoidon tuen Helsinki-lisää välttämätöntä korottaa vuonna 2022 vastaamaan toteutunutta kustannuskehitystä. Korotustarve on vähintään 60 euroa/kk/lapsi. Viimeksi Helsinki-lisään on tehty 10 euron korotus vuonna 2018.

Korotuksella on olennainen merkitys erityisesti yksityistä varhaiskasvatusta tuottavien pienten yritysten toimintaedellytyksille, jotta niillä on mahdollisuus jatkossakin tuottaa monipuolisia ja laadukkaita varhaiskasvatuspalveluita. Yksityiset toimijat – yrittäjät, yritysten työntekijät ja asiakkaat – tarvitsevat nyt selkeän näkymän tulevaisuuteen.

Lisätiedot:

Toimitusjohtaja Tiina Oksala
Helsingin Yrittäjät
p. 040 548 1104
tiina.oksala(at)yrittajat.fi

Kuva: Julius Konttinen