3.3.2020 klo 14:07
Uutinen

Helsingin Yrittäjät: Varhaiskasvatuksen monipuolisuus Helsingissä varmistettava

Helsingin kaupunki pohtii parhaillaan yksityisen hoidon tuen kehittämismahdollisuuksia varhaiskasvatuksessa. Helsingin kasvatus- ja koulutuslautakunta käsittelee asiaa kokouksessaan tänään 3.3.2020. Helsingin Yrittäjät pitää tärkeänä, että yksityisen varhaiskasvatuksen palvelutuotannon kehittämisen suunnitteluun otetaan mukaan myös pieniä yksityisiä palveluntuottajia. Palvelusetelien mahdollista käyttöönottoa valmisteltaessa lähtökohtana tulee olla seteli ilman tarpeetonta hintakattoa. Yksityisen hoidon tukea tulee kehittää siten, että se mahdollistaa osaltaan monipuolisen palvelutarjonnan ja siten tukea tulee korottaa ensi vuonna vastaamaan nykyistä kustannustasoa.

Palveluseteleihin joustavuutta

Monissa kunnissa on otettu käyttöön palvelusetelit yksityisten varhaiskasvatuspalveluiden tuottamisessa. Palvelusetelit antavat asiakkaille laajemmat mahdollisuudet valita itselleen sopivia palveluja niin maantieteellisesti kuin sisällöllisestikin.

Palveluiden tuottajien näkökulmasta se, miten palvelusetelien käyttö toteutetaan, on merkityksellistä. Palveluntuottajien mahdollisuus tuottaa vanhempien toivomia varhaiskasvatuspalveluita – erityisesti erityispedagogiikkaa sekä kieli- ja muita painotuksellisia palveluita – on riippuvainen siitä, miten järjestelmä mahdollistaa palveluiden moninaisuuden ja miten se elää palvelumarkkinoiden muutoksessa.

Palveluseteleistä esimerkiksi sote-aloilla saadut kokemukset kertovat, että hintakatollinen palveluseteli vähentää asiakkaiden valinnanmahdollisuuksia ja keskittää palveluita isoille yksiköille. Hintakatto heikentää pienempien palveluntuottajien mahdollisuutta tarjota ja kehittää palvelujaan sekä tuottaa uusia palvelumuotoja. Juuri moninaisia palveluja tuottavat pienemmät yritykset kehittävät uusia palveluita asiakkaille ja vievät varhaiskasvatuksen palveluita eteenpäin. Palvelusetelien omavastuuosuuden tulee joustaa kustannusten kasvua vastaavalla tavalla, mikä antaa mahdollisuuden kouluttaa henkilöstöä ja tarjota yksilöllisempiä palveluja.

– Pidämme olennaisen tärkeänä, että Helsingissä huolehditaan varhaiskasvatuspalveluiden monikirjoisuuden säilymisestä ja kehittymisestä. Mikäli pienempien yritysten mahdollisuuksia erikoistua ja tarjota laatua heikennetään, keskittyvät markkinat suurille yksityisille, mikä vähentää kilpailua ja kaventaa valikoimaa, painottaa Helsingin Yrittäjien toimitusjohtaja Tiina Oksala.

Palvelusetelien hintakattoon ei myöskään ole asiakkaan näkökulmasta tarvetta, sillä palvelumarkkinat tarjoavat vaihtoehtoja erilaisille asiakasryhmille ja yksilöllisempiä palveluja haluava asiakas maksaa itse haluamansa palvelun palvelusetelin hintaa korkeammat kustannukset.

Varhaiskasvatuksen kustannukset kasvaneet

Helsingin itse tuottaman varhaiskasvatuksen kustannukset ovat kasvaneet selvästi viime vuosina kasvaneiden lapsimäärien, mutta myös nousseiden kustannusten seurauksena. Valitettavasti Helsingissä yksityisen hoidon tuen kuntalisä ei ole seurannut vastaavaa noussutta kustannuskehitystä. Tämän seurauksena yksityisen hoidon asiakasmaksut ovat nousseet ja samalla palveluntuottajien toimintaedellytykset ovat heikentyneet. Yksityinen varhaiskasvatus on veronmaksajien näkökulmasta kunnallista kustannustehokkaampaa ja asiakasperheiden palautteen perusteella laadukkaampaa. Yksityisen hoidon tukea tuleekin kehittää ja Helsinki-lisiä korottaa vuonna 2021 vastaamaan toteutunutta kustannuskehitystä.

Lisätiedot:

Tiina Oksala, toimitusjohtaja
Helsingin Yrittäjät
p. 040 548 1104
tiina.oksala (at) yrittajat.fi