21.5.2018 klo 16:16
Uutinen

Helsinki selvittää ilmasto-ohjelmansa elinkeinovaikutuksia – ”Ohjelma luo huikeita mahdollisuuksia uuteen liiketoimintaan”

Helsingin kaupunki selvittää kesän aikana, millaisia vaikutuksia Hiilineutraali Helsinki 2035 -toimenpideohjelmalla on alueen elinkeinoelämälle.

Selvitystä varten kerätään elinkeinoelämän toimijoiden ja muiden aiheesta kiinnostuneiden mielipiteitä. Kaupungin tarkoituksena on arvioida muun muassa uusien työpaikkojen ja vientimahdollisuuksien syntyä. Lisäksi selvitetään, minkälaisia huolia, toiveita ja kehittämisehdotuksia uuteen toimenpideohjelmaan liittyy.

– Strategiamme mukaisesti Helsinki kantaa vastuunsa ilmastonmuutoksen hillinnässä ja tavoittelee hiilineutraaliutta vuoteen 2035 mennessä, kertoo Helsingin kaupungin ilmastoasiantuntija Mira Jarkko.

– Laajalla ilmasto-ohjelmalla on merkittäviä vaikutuksia koko yhteiskuntaan, ja tällä hetkellä selvitämme erityisesti sen vaikutuksia elinkeinoelämään.

Hiilineutraalius tarkoittaa muutoksia liikkumiseen ja asumiseen

Esitys kaupungin 143 toimenpiteen Hiilineutraali Helsinki 2035 -ohjelmaksi valmistui helmikuussa 2018. Kaupunki etenee ohjelman avulla kohti vuoden 2035 hiilineutraaliutta.

Toimenpiteet painottuvat tälle valtuustokaudelle. Kaupunki selvittää kokonaisuuden vaikutuksia asukkaiden elämänlaatuun ja elinkeinoelämään muun muassa asiantuntijaseminaarin ja verkkokyselyn avulla.

Ilmasto-ohjelma luo mahdollisuuksia uuteen liiketoimintaan

Hiilineutraalius edellyttää päästöttömään energiantuotantoon siirtymistä. Tämän lisäksi liikkumisen, asumisen ja kulutuksen päästöjä pitää vähentää merkittävästi. Ilmasto-ohjelman toimenpiteet vaikuttavat tulevina vuosikymmeninä myös Helsingin elinkeinoelämään.

Esimerkiksi sähköautojen lisääntyminen ja uusien liikkumispalveluiden yleistyminen voivat parantaa ilmanlaatua, vähentää liikenteen melua sekä sujuvoittaa liikkumista.

– Toteutuakseen tavoitteellinen ilmasto-ohjelma tarvitsee yrityksien osallistumista, mutta samalla se loisi huikeita mahdollisuuksia uuteen liiketoimintaan. Uskomme ohjelmalla olevan myönteisiä vaikutuksia erityisesti seudun cleantech-alan kasvulle ja työpaikkamäärälle. Helsinki haluaa myös toimia testialustana ja kotimarkkinareferenssinä uusille ratkaisuille, ja näin edistää niiden vientiä ulkomaille, elinkeinojohtaja Marja-Leena Rinkineva sanoo.

Asukkaat ja yritykset suunnittelutyön keskiössä

Hiilineutraali Helsinki 2035 -toimenpideohjelma etenee lopulliseen päätöksentekoon loka-marraskuussa. Kaupunki aikoo ottaa yritykset ja asukkaat mukaan suunnittelutyöhön päätöksen jälkeen.

– Hiilineutraali Helsinki on mahdollinen vain kaupungin, asukkaiden, elinkeinoelämän ja valtion yhteistyöllä, Mira Jarkko tiivistää.

toimitus (at) yrittajat.fi