3.7.2018 klo 12:22
Uutinen

”Helsinkiä rakennetaan yhdessä” – Pormestari Vapaavuori on kansainvälisemmän Helsingin asialla

Jan Vapaavuori uskoo, että startup-ekosysteemiin panostaminen hyödyttää kaikkia helsinkiläisiä yrittäjiä. Pormestarilla tuli juuri vuosi täyteen virassaan, jonka kunniaksi haastoimme hänet pohtimaan pääkaupunkiseudun kehitystä ja yrittäjyyttä.

Miten ensimmäinen vuosi pormestarina on lähtenyt käyntiin Jan Vapaavuori?

”Vauhdikkaasti! Helsinki on hieno ja suuri paikka, ja täällä tapahtuu joka päivä paljon. Kaupungissa on jatkuvasti virityksiä uuteen. Organisaatio on suuri ja täynnä osaavaa henkilökuntaa, mutta iso haaste on tietysti saada näin iso organisaatio juoksemaan samaan suuntaan. Helsinki on vetovoimainen, ja tällä hetkellä myös kansainvälisesti trendikäs ja nousussa. Minut on yllättänyt positiivisesti kansainvälisen kiinnostuksen määrä.”

Mitkä ovat Helsingin vahvuuksia ja heikkouksia?

”Strategiamme mukaan Helsingin tavoite on olla maailman toimivin kaupunki. Toimivuus on monia asioita. Se tarkoittaa esimerkiksi sitä, että kraanasta tulee puhdasta vettä, koulutie on turvallinen, tietyöt aiheuttavat asukkaille mahdollisimman vähän haittaa, bussit kulkevat ajallaan ja turvallisesti ja että päiväkoti sijaitsee lähellä tai työmatkan varrella ja sieltä saa jopa aamupuuron. Jotta helsinkiläiset voivat saada mahdollisimman paljon irti arjestaan, ja elää mahdollisimman hyvää ja hauskaa elämää, täytyy kaupungin antaa siihen parhaat mahdolliset puitteet. Toimivuus on jo nyt iso kilpailuvaltti myös elinkeinopolitiikassa.

Verrattuna muihin pohjoismaisiin pääkaupunkeihin, ja eurooppalaisiinkin, meidän sijaintimme Aasiaan nähden on ainutlaatuinen. Aasiasta katsottuna olemme kaikkein lähin eurooppalainen pääkaupunki, toimimme siis siltana Aasiasta Eurooppaan. Tämä näkyy jo nyt muun muassa lisääntyneenä turismina. Heikkouksiamme on se, että olemme pienempi ja osittain senkin takia vähemmän tunnettu.”

Minkälaisia kohtaamisia sinulla on ollut helsinkiläisten yrittäjien kanssa?

”Voisi sanoa, että tapaan yrittäjiä kaikkialla ja joka päivä! Slush-tapahtuma ja Maria 01 -yhteisö edustavat paikkoja, joissa pääsee tapaamaan nuoria, innokkaita startup-yrittäjiä, mutta tapaan yrityksiä myös kahden kesken. Helsinkiä rakennetaan yhdessä paitsi kaupunkilaisten kanssa, myös yritysten, yhteisöjen ja yhdistysten kanssa. Visio Helsingin toimintakulttuurin muutoksesta on otettu hyvin vastaan yritysten keskuudessa.”

Miten pk-yrittäjät huomioidaan kaupungin kehityksessä?

”Kaupunkia kehitetään yhdessä. Ennen kaikkea Helsinki haluaa olla alusta: koko kaupunkia kehitetään alustana kokeiluille ja uutta luovalle elinkeinotoiminnalle. Haluamme tarjota puitteet ja edellytykset, ja sen jälkeen pysyä poissa tieltä, jotta yritykset voivat harjoittaa liiketoimintaa ja luoda kasvua. Meidän on tehtävä joka päivä töitä ollaksemme kansainvälisempi, ketterämpi ja vetovoimaisempi kaupunki.”

Miten Helsinkiin saadaan houkuteltua ulkomaisia yrityksiä?

”Helsinki on nyt jo maamme kansainvälisin kaupunki, mutta kansainvälisyyden lisääminen on meille tärkeää. Jotta voimme houkutella tänne kansainvälisiä yrityksiä ja osaajia, sekä pysyä houkuttelevana myös kotimaisten osaajien silmissä, täytyy meidän panostaa kansainvälisyyteen ja kansainväliseen imagoon. Kansainvälisillä yrityksillä ja parhailla startupeilla on tapana hakeutua niihin paikkoihin, joista kumpuaa kansainvälisiä menestystarinoita, ja tämä synnyttää positiivista kierrettä.

Yksi keskeisistä asioista on, mitä kaupunki voi tehdä startup-skenen valtavan kasvuvauhdin aiheuttaman osaajapulan ratkaisemiseksi. Osaajapula koskee toki yrityksiä laajemminkin, ja tässä meidän täytyy tehdä yhdessä töitä. Helsinki ja startupit tarvitsevat osaajia myös ulkomailta kehittyäkseen maailman parhaiksi. Konkreettisina esimerkkeinä kaupungin kansainvälistymispanoksista tässä yhteydessä voin nostaa sen, että Helsingissä vieraan kielen opiskelu aloitetaan jatkossa aikaisemmin ja esimerkiksi kiinan kielen opiskelumahdollisuuksia lisätään. Paitsi että nämä luovat hyviä valmiuksia omille lapsillemme ja lisäävät helsinkiläistä kykypalettia, vahvistaa se Helsingin imagoa kansainvälisyyteen satsaavana kaupunkina. Lisäämme myös englanninkielisiä päiväkoti- ja koulupaikkoja.

Tämän lisäksi Helsinkiin tarvitaan myös ulkomaisia investointeja, kansainvälistä kulttuuritarjontaa – kaikkea, mikä kasvattaa englanninkielistä työmarkkinaa.

Helsingistä on ponnistanut startup-maailman staroja, mutta ainakin osa hyvästä maineestamme on kaupungin omaa ansiota. Helsingissä on onnistuttu startupeille myönteisen ekosysteemin luomisessa. Yksi kaupungin onnistumisen keskeisistä avaimista on varmasti ollut se, että startupien innostuneisuuden ja ”Slushin hengen” on myös annettu muuttaa kaupunkia.”

Maria 01 -startupyhteisö on käynnistynyt vauhdikkaasti. Mitä tavoitellaan jatkossa?

”Maria 01 on konkreettinen osoitus kaupungin halusta satsata startupeihin. Jotakin startup-skenemme imusta kertoo myös se, että Maria on kasvanut huomattavasti ennakoitua nopeammin.

Vaikka tiedonkulku nopeutuu maailmassa jatkuvasti, ei fyysisen etäisyyden ja kohtaamispaikkojen merkitys tule katoamaan. Yritysten verkostot ja yhteistyö muiden yritysten kanssa luovat kilpailuetua ja edistävät yritysten kasvua. On viitteitä, että verkostoissa aktiivisesti toimivat yritykset kasvavat muita yrityksiä nopeammin. Uskon, että kaikki yritykset hyötyvät ekosysteemin kasvusta ja siitä, että sen kasvu houkuttelee uusia osaajia, yrityksiä ja investointeja.

Kaupunki haluaa tehdä suuria ja vaikuttavia asioita. Maria 01:n toimiminen ja kasvu pitkällä aikavälillä mahdollistaa sen, että koko tästä alueesta tulee suomalaisen kasvu- ja teknologiayrittäjyyden keihäänkärki. Marian alueen suunnittelun ja kehittämisen tavoitteena on Euroopan suurin kasvuyrityskampus. Onnistumme vain, jos teemme yhteistyötä koko ekosysteemin kanssa. Laajennuksen ja Campus Marian valmistumisen myötä käytössä oleva neliömäärä kasvaa nykyisestä 10 000:sta jopa 80 000:een. Tuolloin alueelle voi sijoittua jo noin 500 yritystä ja yli 4 000 työntekijää.”

Minkälaista yrittäjyyttä Helsinkiin tarvitaan lisää?

”Kaikki yrittäjyys on positiivista. Helsingin erityinen haaste on kansainvälisyys. Emme ole yhtä kansainvälisiä kuin verrokkikaupungit. Me tarvitsemme lisää kansainvälisiä osaajia, sekä myös työpaikkoja, joita voi hoitaa englanninkielellä.

Näen maahanmuuttajayrittäjyyden todella tärkeänä. Helsinki tarvitsee kaikenlaisia yrittäjiä ja kaikenkokoisia yrityksiä. Mitä heterogeenisempia yrittäjiä Helsinkiin saadaan, sen laajempi tulee olemaan helsinkiläisille tarjottu tuote- ja palvelutarjonta.

Yritykset, etenkin pienet yritykset, elävöittävät kaupunkia, ja ovat usein hyvin innovatiivisia. Kaupungin täytyy oppia toiminaan alustana, joka kannustaa hauskaan ja mielenkiintoiseen tekemiseen, ja pyrkiä vähentämään byrokratiaa ja vaikeilua.”

Terveisesi helsinkiläisille yrittäjille:

”Helsinki ei ole virasto, vaan ennen kaikkea paikka ja yhteisö. Helsingin pitää jatkossakin olla se kaupunki, jossa ihmiset haluavat asua, elää, yrittää, työskennellä, oppia, leikkiä ja kasvattaa perheitään. Tänne pitää haluta tulla, kun haluaa tehdä maailmasta paremman paikan. Yrittäjät ovat tärkeä osa yhteisöä. Ne palvelut ja tuotteet, joita yritykset tuottavat, ovat olennainen osa tätä kaupunkia.”

Helsingin kaupungin pormestari Jan Vapaavuori

  • Helsingissä parasta on… helsinkiläiset
  • Yrittäjät ovat… hyvinvoinnin perusta
  • Helsinkiin tarvitaan lisää… pöhinää

Haastattelu on julkaistu alun perin Helsingin Yrittäjien Yritystä Stadiin -jäsenlehden numerossa 2/2018. Voit lukea lehden verkkoversion Issuu-palvelusta.

Kuva: Helsingin kaupunki

Koonti: Jaana Tihtonen