31.1.2018 klo 11:05
Uutinen

Helsinkiläinen yrittäjä on optimistinen, mutta kantaa huolta palautumisestaan

Yrittäjät Helsingissä ovat verrattain tyytyväisiä työhönsä, mutta työhyvinvoinnin haasteet liittyvät erityisesti ajanhallintaan, työkuormaan ja siitä palautumiseen, selviää Helsingin Yrittäjien ja Työeläkeyhtiö Elon Yrittäjämittari 2018 -työhyvinvointikyselystä.

Yrityksen taloudellinen tilanne vaikuttaa suoraan yrittäjän hyvinvointiin. Helsinkiläiset yrittäjät suhtautuvat optimistisesti sekä myynnin että kannattavuuden kehitysnäkymiin tulevaisuudessa, todetaan tuoreessa Yrittäjämittari-kyselyssä. 51 % vastaajista arvioi myynnin paranevan ja 43 % odottaa myönteistä kannattavuuskehitystä seuraavalla tilikaudella verrattuna tähän tilikauteen. Tulos on myönteisempi kuin koko maan tulos vuoden 2016 Yrittäjämittarissa. Tätä myönteisyyttä selittää osittain myös parantunut yleinen taloustilanne.

– Vaikka tuloksista käy ilmi, että helsinkiläiset yrittäjät suhtautuvat positiivisin mielin myynnin ja kannattavuuden näkymiin, heidän jaksamisestaan on syytä kantaa hieman huolta, huomauttaa Anu Suutela-Vuorinen, työeläkeyhtiö Elon työhyvinvointijohtaja.

– Pääkaupunkiseudun hektinen elämäntyyli varmasti heijastuu jossain määrin tuloksiin. Lisäksi alkuvuosi on usealle yrittäjälle tyypillisesti vuoden kiireisintä aikaa, vaikka tekemistä tietysti riittää koko vuoden ajan, jatkaa Suutela-Vuorinen.

Kun verrataan helsinkiläisiä yrittäjiä koko maan yrittäjiin, on tyytyväisyys yrittäjän työhön valtakunnallisesti melko tarkalleen samaa tasoa. Kouluarvosanaksi yrittäjät antoivat 8,12 (asteikolla 4-10), joka on vankkaa keskitasoa. 43 % helsinkiläisistä yrittäjistä antaa työtyytyväisyydelleen kiitettävän arvosanan.

Helsinkiläinen yrittäjä ymmärtää lomailla – työmäärän hallinnassa haasteita

Helsinkiläiset yrittäjät arvioivat oman työkykynsä hieman koko maan tilannetta haastavammaksi. Helsinkiläisistä yrittäjistä 41 % antaa nykyiselle työkyvylleen arvion 9 tai 10 (asteikolla 0-10), ja keskiarvoksi muodostuu 7,74. Koko maassa vuonna 2016 keskiarvo oli 8,15 ja myönteisimpiä arvioita antoi 48 % vastaajista. Heikoimpia arvioita (0-6) omalle työkyvylleen antoi koko maassa 10 % ja Helsingissä 18 % vastaajista.

Helsinkiläisen yrittäjän keskeiset työhyvinvoinnin haasteet liittyvät erityisesti ajanhallintaan, työkuormaan ja siitä palautumiseen. 43 % vastaajista arvioi olevansa jossain määrin tai täysin samaa mieltä siitä, että heillä ei ole riittävästi aikaa työstä palautumiselle. Joka kolmas vastaaja kokee, ettei heidän työnsä ja muu elämänsä ole tasapainossa. Lisäksi suuri joukko (44 %) yrittäjistä arvioi, että heillä on usein vaikeuksia selviytyä työmäärästään.

– Yrittäjän elämään kuuluu ajoittainen stressi, mutta on tärkeää pitää huolta siitä, että palautumiseen on riittävästi mahdollisuuksia. Jokaisen yrittäjän olisi tärkeää tunnistaa itselle parhaiten sopivat palautumisen keinot ja käyttää niitä aktiivisesti, sanoo HYMY-hyvinvointihankkeen hankevastaava Ritva Rajander-Juusti Helsingin Yrittäjistä.

Viisi prosenttia helsinkiläisistä yrittäjistä ilmoittaa, ettei ole voinut pitää lainkaan lomaa viimeisen vuoden aikana. Tämä lomattomien määrä on samaa tasoa kuin koko Suomessa, mutta muuten helsinkiläiset yrittäjät pitävät jonkin verran enemmän lomaa kuin yrittäjät muualla maassa. Yli kolme viikkoa lomaa on pitänyt helsinkiläisistä 51 % ja koko maan yrittäjistä 41 %.

Yrittäjämittari 2018

Tiedot käyvät ilmi Työeläkeyhtiö Elon ja Helsingin Yrittäjien HYMY – Hyvinvoiva yksin- ja mikroyrittäjä -hankkeelle tekemästä Yrittäjämittari-tutkimuksesta. Tuloksia on soveltuvin osin verrattu vuonna 2016 tehtyyn vastaavaan valtakunnalliseen Yrittäjämittariin. Helsingissä kyselyyn vastasi yhteensä 366 yrittäjää, joista 51 % oli yksinyrittäjiä.

Toimialoista eniten vastauksia saatiin koulutus- ja konsultointialalta, tukku- ja vähittäiskaupasta, terveys- ja sosiaalipalveluista sekä informaatio- ja viestintäalalta. Koko maassa vuonna 2016 vastaajia oli 1910 yrittäjää. Helsingissä tutkimus toteutettiin ajalla 8.-16.1.2018.

>> Lue Yrittäjämittari 2018 -tulokset:
helsinginyrittajat_elo_yrittajamittari_2018_tulokset.pdf

Lisätietoja:

Helsingin Yrittäjät
hankevastaava Ritva Rajander-Juusti
ritva.rajander-juusti (at) yrittajat.fi
p. 044 305 1067
www.yrittajat.fi/hymy
Twitter @HYMY-hanke

Keskinäinen Työeläkevakuutusyhtiö Elo
Työhyvinvointijohtaja, asiakkuudet ja kanavat, Anu Suutela-Vuorinen
anu.suutela-vuorinen (at) elo.fi
www.elo.fi
Twitter @EloTyoelake

HYMY – Hyvinvoiva yksin- ja mikroyrittäjä -hanke kehittää yrittäjän kokonaishyvinvointia mahdollistaen kestävän yritystoiminnan ja kasvun. Tämän ESR-hankkeen toteuttaa Helsingin Yrittäjät 2017-2019.

Helsingin Yrittäjät on helsinkiläisten yrittäjien edunvalvonta- ja palvelujärjestö sekä yksi Suomen Yrittäjien aluejärjestöistä. Suomen Yrittäjät on jäsenmäärältään elinkeinoelämän suurin, yli 105 000 jäsenyrityksen keskusjärjestö, joka ajaa Suomen pienten ja keskisuurten yritysten asiaa. Jäsenyrityksistä puolet on yksinyrittäjiä ja puolet työnantajayrittäjiä. Lisätietoa: www.helsinginyrittajat.fi