25.8.2020 klo 12:24
Uutinen

Humppilan Yrittäjät vuosikokous 9.9.2020 klo.18.Parturi-Kampaamo Tukka Pölly

Humppilan Yrittäjien vuosikokous 2020

Aika

Keskiviikkona 09.09.2020, klo 18.00

Paikka

Parturi-Kampaamo Tukka Pölly, Lasitehtaantie 2

1. Vuosikokouksen avaus

2. Valitaan kokouksen puheenjohtaja ja sihteeri

3. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

4. Pöytäkirjan tarkistajien ja ääntenlaskijoiden valinta

5. Esityslistan hyväksyminen työjärjestykseksi

6. Käsitellään toimintakertomus ja tilinpäätös tilikaudelta 2019 sekä toiminnantarkastajanlausunto vuodelta 2019

7. Vahvistetaan tilinpäätös ja päätetään vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille mahdollisille tilivelvollisille, vuodelta 2019

8. Vahvistetaan toimintasuunnitelma ja talousarvio vuodelle 2021

9. Päätetään yhdistyksen puheenjohtajan ja varapuheenjohtajien ja muiden hallituksen jäsenten palkkioista

10. Puheenjohtajan valinta vuodelle 2021

11.Päätetään varapuheenjohtajien ja hallituksen jäsenten lukumäärä

12.Valitaan hallituksen jäsenet

13.Valitaan toiminnantarkastaja ja tälle varahenkilö, sekä määrätään toiminnantarkastajan palkkio

14.Valitaan paikallisyhdistyksen edustajat aluejärjestön kokouksiin seuraavaksi kalenterivuodeksi

15.Käsitellään muut hallituksen valmistelemat tai jäsenten hallitukselle vähintään kaksikymmentä (20) vuorokautta ennen kokousta kirjallisesti esittelemät asiat

16. Kokouksen päättäminen

Tervetuloa Hallitus