23.6.2020 klo 11:22
Uutinen

Hurus-Hietasen korjaus osaksi elvytyspakettia

Maan hallitus antoi kesäkuun alussa neljännen lisätalousarvioesityksen eduskunnalle. Tämä elvytyspaketti ei tuonut yhtään väylähanketta Etelä-Savoon. Yritysten toimintaympäristöä tulee infrastruktuurin osalta kehittää määrätietoisesti, joten kehityskohteet on huomioitava viimeistään vuoden 2021 budjetissa.

Etelä-Savon Yrittäjät esittää, että syksyn budjettiriihessä linjattaisiin, että vuoden 2021 talousarvioon sisältyisi määräraha valtatien 5 parantamiseen välillä Hurus-Hietanen. Hurus-Hietasen tilanne on akuutti, sillä tiesuunnitelma vanhenee vuonna 2022. Varaa odottamiseen ei siten enää ole.

Tieosuuden kuntoon saattaminen maksaisi 5,6 miljoonaa euroa. Vajaan yhdeksän kilometrin matkalle kohdentuva tieremontti parantaisi liikenteen sujuvuutta ja turvallisuutta sekä nostaisi kokonaisuudessaan pääväylän, valtatie vitosen tasoa. Tämä olisi erinomainen jatke Juva-Mikkeli -välin korjaukselle. Hurus-Hietanen -tieosuudella liikkuu noin 8 000 ajoneuvoa vuorokaudessa, mistä reilu kymmenes on raskasta liikennettä. Kesäisin liikennemäärät jopa kaksinkertaistuvat, mikä aiheuttaa ruuhkia.

Elinkeinoelämän järjestöjen vuonna 2017 julkaiseman selvityksen mukaan valtatie vitosen merkitys on erityisen suuri etenkin teknologiateollisuuden ja elintarviketeollisuuden näkökulmista.

Etelä-Savon Yrittäjät pitää todellisena ja merkittävänä elvytystoimena myös sitä, että maan hallitus vie suunnitellusti eteenpäin maakunnan yhtä tärkeintä tulevaisuushanketta eli Parikkala-Syväoro -rajanylityspaikan kansainvälistämistä. Liikenne- ja viestintäministeriön liikenne-ennusteen mukaan Parikkalasta tulee rahtiliikenteessä neljänneksi ja henkilöliikenteessä viidenneksi vilkkain itärajan ylityspaikka, mikäli se saa virallisen statuksen. Vuotuinen välitön lisämatkailutulo olisi Etelä-Savossa ja Etelä-Karjalassa 57–80 miljoonaa euroa.

Maan hallitus linjasi lisätalousarvion yhteydessä myös siitä, että hallitus valmistelee syyskuun budjettiriiheen teemakokonaisuuden, jolla edistetään digitaalisuutta, etätyötä ja monipaikkaisuutta. Etelä-Savon maakuntaliitto valmistelee puolestaan suunnitelmaa tavoitteellisesta tietoliikenneverkosta, jossa huomioidaan sekä vakituisten että vapaa-ajan asukkaiden tarpeet. Osana vuoden 2021 elvytyspakettia tulee osoittaa rahoitusta alueen kilpailukyvyn parantamiseen siten, että osaa tästä tietoliikenneverkkosuunnitelmasta voidaan alkaa toteuttaa sekä laajakaistahankkeita toteuttamalla että mahdollistamalla mobiiliyhteyksien parantaminen.

Etelä-Savon Yrittäjät

Lisätiedot: Niina Kuuva, aluejohtaja, 040 731 1686, niina.kuuva@yrittajat.fi