10.11.2021 klo 14:49
Uutinen

Hybridiyrittäjyys on mahdollisuus, myös työnantajalle

Yhä useampi yrittäjä tekee välillä töitä toiselle yrittäjälle työntekijänä, mahdollisesti osa-aikaisesti. Yrittämisen ja palkkatyön yhdistämistä kutsutaan hybridiyrittämiseksi, ja se on yleistynyt nopeasti. Työnantajayrittäjälle hybridiyrittäjä voi tuoda kaivattua joustoa.

Palkkatyön ja yrittämisen yhdistäminen on tyypillistä ja monelle tuttua yrittäjyyden alkuvaiheesta, mutta tapa sopii moneen muuhunkin tarpeeseen, ja voi hyödyttää myös työnantajaa.

Työnantajayrittäjälle yrittäjän palkkaaminen tuo mahdollisuuksia

Asenteisiin, ettei yritys palkkaa yrittäjää tai entistä yrittäjää, törmää joskus edelleen. Yrittäjä saattaa pelätä, että toinen yrittäjä on työsuhteessa vain vähän aikaa, kerää verkostoja ja vie mukanaan tai että toinen yrittäjä on vaikeasti johdettava tai kallis palkata.

– Voivat nämä olla tottakin, mutta on myös muita näkemyksiä ja tarpeet ja ajankohdat ovat erilaisia. Yrittäjä tuo mukanaan yrittäjämäisen asenteen, kykyä itsenäisiin tehtäviin ja vastuunottoa, Sanna Meronen-Vilenius kertoo.

Hän on toiminut jo vuosia rinnakkain työntekijänä ja yrittäjänä useassa organisaatiossa yhtä aikaa.

–  Itse saan työtarjouksia osa-aikaisiin tehtäviin. ”Olet joustava ja tehokas, voisit sä tulla”, Meronen-Vilenius kertoo.

Mahdollisuus osa-aikaisuuteen palveleekin monen työantajan tarvetta – tiettyä tai tietyn tasosta kyvykkyyttä voidaan tarvita vain muutama tunti päivässä tai vaikkapa päivä viikossa, jolloin siitä ei haluta maksaa täysiaikaisien työntekijän palkkaa. 

Tarkoituksenmukaisuus ratkaisee, miten työ kannattaa ostaa

Yksinkertaista vastausta siihen, kannattaako työtä varten ottaa henkilö palkkalistalle vai ostaa sitä yrittäjätyönä ei ole.

–   Yleensä kysymys on järjestelyn tarkoituksenmukaisuudesta, Suomen Yrittäjien asiantuntija Albert Mäkelä sanoo.

Yrittäjämuotoinen työ on hallinnollisesti kevyempää, eikä sisällä työnantajavelvoitteita. Yrittäjämuotoisessa työssä sitouttamisen keinot ovat osin erilaiset ja se on tyypillistä myös, kun ei varsinaisesti voida tai haluta sitouttaa henkilöä pitkäaikaisesti.

Yrittäjämuotoinen työ antaa työnantajalle mahdollisuuden teettää työtä vaihtelevan määrän oman tarpeen mukaan, ja ottaa huomioon työn laadun ja esimerkiksi asiakaspalautteen.

Yksi selkeä tapaus kuitenkin on, josta julkisen sektorin työnantajat eivät voi poiketa: jos työnkuvaan sisältyy virkamiespäätösten tekemistä, tulee henkilön toimia virkasuhteessa.

Mieti, mitä työntekijältä haluat

Yrittäjän palkkaaminen työntekijäksi ei lähtökohtaisesti poikkea muusta palkkaamisesta.

Yrittäjän tai yrityksen pitää pystyä määrittelemään, mikä oma tarve työntekijälle on. Yrittäjätaustainen työntekijä on todennäköisesti miettinyt oman tarpeensa töille, ja hakee yhteensopivuutta – onpa se tilanteesta riippuen sitten mitä tahansa.

–  Tärkeintä on avoin keskustelu heti alussa. Kohtaavatko kemiat, onko osaaminen sitä mitä haetaan, mihin ollaan puolin ja toisin valmiita, Meronen-Vilenius sanoo omasta kokemuksestaan käsin.

Ole tarkkana sopimusasioissa

Skarppaaminen sopimusasioissa on aina hyvä asia.

–  On tosi olennaista, miten toimeksiannosta sovitaan, Mäkelä sanoo.

Sopimukseen kirjataan tärkeät asiat niin kuin ne on sovittu, onpa se työsopimus tai muu sopimus.

– Laki velvoittaa työntekijän huomioimaan työnantajan intressin kaikessa tekemisessään ja kieltää hyvän tavan vastaisen kilpailevan toiminnan. Työntekijänä ei siis voi välttämättä harjoittaa omaa yritystoimintaa ainakaan täysipainoisesti. Jos työsuhteen aikana työntekijä omia tehtäviä hoitaessaan saa tietoonsa työnantajan liike- ja ammattisalaisuuksia, hän saa hyödyntää niitä asiantuntemuksena omassa yritystoiminnassaan. Laki sen sijaan kieltää liike- ja ammattisalaisuuksien hyödyntämisen työsuhteen päätyttyä, jos on saanut ne käyttöönsä oikeudettomasti, Mäkelä kertoo.

– Yrittäjän kannattaa harkita, lähteekö tehtävään, jos se rajoittaa muun yritystoiminnan harjoittamista. Toisaalta, jos palkkalistoille aikova yrittäjä on kertonut muusta toiminnastaan ja työnantaja ei siihen reagoi, voidaan työnantajan katsoa hyväksyneen toiminnan, Mäkelä sanoo.

– Sekä työsuhteessa että siinä tilanteessa, kun yrittäjä ostaa toisen yrittäjän työtä palveluna, kannattaa usein kiinnittää huomiota myös salassapitosopimuksiin. Salassapitosopimuksella voidaan rajoittaa luottamuksellisen tiedon ja liikesalaisuuksien hyödyntämistä myös työsuhteen tai yritysten välisen sopimussuhteen päättymisen jälkeen, Mäkelä jatkaa.

Hyödynnä sopimisen mahdollisuudet

Osa-aikaiseen yrittäjyyteen kannustaminen on myös osoitus työantajan halusta tukea työntekijän ammatillista kehittymistä. Samalla se on hyvä keino lisätä molempien osapuolten resilienssiä nopeatempoisessa työelämän murroksessa.

Työntekijäasemassa toimivalle hybridiyrittäjälle myös paikallinen sopiminen on todennäköisesti tuttu asia. Työsopimuksen joustot nähdään realistisesti ja sopimusvapautta, siellä missä sitä on, osataan käyttää molemmin puolin itselle tärkeiden asioiden edistämiseen.