31.1.2018 klo 07:51
Uutinen

HYMY -hankkeen kumppanipaja oli menestys!

HYMY-hanke järjesti kumppaneilleen 23.1.2018 työpajan, joka kokosi yhteen parikymmentä yrittäjille hyvinvointipalveluja tuottavaa yritystä ja organisaatiota. Pajassa tutustuttiin kentällä toimiviin organisaatioihin sekä pohdittiin yrittäjien hyvinvointitarpeita ja niihin vastaamista.

Työpajan johtopäätös oli, että yrittäjille on jo nyt tarjolla laaja kattaus erilaisia hyvinvointia tukevia tuotteita ja palveluja hyvinvoinnin eri osa-alueilla. Yrittäjät kuitenkin tietävät niistä liian vähän ja hajallaan olevia palveluja on vaikea löytää. Myös kehittäjaorganisaatioiden tietämyksessä tästä tarjonnasta on parannettavaa.

Palvelujen parempi löydettävyys vaatii jatkossa enemmän yhteistyötä palveluiden tuottajien välillä sekä tehokkaampaa viestintää siitä, mitä palveluja on tarjolla, mihin tilanteisiin ne sopivat ja miten ne löytää. Yrittäjiä palvelisi parhaiten verkosto- ja palvelukartan tai palvelutarjottimen luominen, josta moninaiset palvelut olisivat helposti löydettävissä.

Hyvinvointipalvelujen kehittäminen vaatii nykyistä tehokkaampaa kohderyhmien ja tarpeiden tunnistamista sekä kohderyhmille räätälöityä tuotekehitystä ja viestintää. 55+ ikäiselle yritystoiminnan myymistä pohtivalle yrittäjälle on puhuttava eri kielellä ja eri kanavissa kuin aloittavalle start-up-yrittäjälle.

Toinen pajan keskeinen johtopäätös oli, että yrittäjän hyvinvointiin ja hyvinvointipalveluihin on ohjattava ja panostettava kaikissa yrityksen elinkaaren vaiheissa. Hyvinvointiasiat tulisikin viedä osaksi niitä palvelukohtaamisia, joiden kautta yrittäjien reitti kulkee, kuten yritysneuvontaan, yrittäjäkurssien sisältöihin, aloittavien yritysten neuvontatilaisuuksiin tai eläkevakuutusturvan järjestämisen yhteyteen.

Kumppaniyhteistyö sai niin myönteisen vastaanoton, että järjestämme syksyllä 2018 tämän aihepiirin tiimoilta mahdollisuuden jatkotyöskentelyyn.

Hankevastaava Ritva Rajander-Juusti

HYMY – Hyvinvoiva yksin- ja mikroyrittäjä -hanke kehittää yrittäjän kokonaishyvinvointia mahdollistaen kestävän yritystoiminnan ja kasvun. Tämän ESR-hankkeen toteuttaa Helsingin Yrittäjät 2017-2019.